fbpx
Code: JAV100
Duur in dagen: 5
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 2250

Cursus Java Programmeren

18-02 t/m 22-02-2019
18-03 t/m 22-03-2019
15-04 t/m 19-04-2019
20-05 t/m 24-05-2019
17-06 t/m 21-06-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep voor de Java Training

Developers die willen beginnen met Java Programmeren of personen die Java code willen begrijpen.

Cursus Java Programmeren

Voorkennis van Java Programmeren

Elementaire kennis van en ervaring met programmeren is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. De principes van Object Oriented Programming met Java worden toegelicht. Voorafgaande kennis hiervan is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Opleiding Java Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demos zorgen voor een verduidelijking van de theorie. Er wordt gewerkt met Java 8. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Java Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus Java een officieel certificaat Java Programmeren.

Inhoud Java Cursus

Deze cursus java behandelt de basis principes van het Java platform en versie 8 programmeertaal . Op basis van op elkaar volgende oefeningen in een case study, leren de deelnemers om te programmeren met de variabelen, data types, operatoren en control flow constructies van de taal. De cursus behandelt ook de object georiënteerde begrippen als class, object, inheritance en polymorphism. Er wordt aandacht besteed aan fouten en exception handling en er wordt besproken hoe Java software wordt opgedeeld in packages. De splitsing van een programma in verschillende subtaken door threads en de synchronisatie van deze threads is ook onderwerp van de cursus. Nieuw geïntroduceerde kenmerken in de taal, zoals geparametriseerde types, generics, en het gebruik daarvan in het Collection Framework maken ook deel uit van het cursusprogramma. Ook wordt ingegaan op de in versie 8 geintroduceerde lambda’s en functional interfaces. Optionele modules zijn de toegang tot databases met JDBC, Java Beans en Graphical User Interfaces, GUI’s. Deze modules kunnen, indien de tijd het toelaat worden behandeld. Deze cursus is een goede voorbereiding op het Java 8 Programmer Exam Part I (1Z1-808) ook wel OCA genoemd. In combinatie met de cursus Advanced Java Programming bereidt deze cursus ook voor op het Java 8 Programmer examen deel II (1Z0-809) ook wel OCP genaamd.

Module 1 : Basic Concepts

Module 2 : Language Syntax

Module 3 : Classes and Objects

History of Java
Java Overview
Language Editions
Java Platform
Java Community Process
Libraries
Java Language
Security
Application Types
Compiling Programs
Running Programs
Compiler and Interpreter
Application Structure
Garbage Collection
Java Comments
Variables
Types of Variables
Primitive Data Types
Block Statements
Operator Precedence
Flow Control
if else Statements
switch Statement
for and while Loop
do while Loop
break and continue
Arrays
Enhanced for Loop
Strings
Formatted Output
Classes and Objects
Class Definition
Encapsulation
Access Modifiers
Constructors
Creating Objects
Fields and Methods
Using Objects
static Modifier
static Blocks
Object Initializers
this Keyword
Parameter Passing
Method Overloading
Variable Arguments
Object References
final Modifier
Object Destruction
Lambda Functions

Module 4 : Inheritance

Module 5 : Exception Handling

Module 6 : Packages

Inheritance
extends Keyword
Overriding and Hiding
Polymorphism
Abstract Classes
Interfaces
Implementing Interfaces
Type Casting
Implicit Casting
Explicit Casting
Cloneable Interface
Cloning Objects
Error Conditions
Exceptions in Java
Exception Handling Syntax
Exception Hierarchy
Multiple Catch Clauses
Multi Catch Clause
finally Clause
try with Resources
Exception Information
Predefined Exceptions
Common Exceptions
Throwing Exceptions
User Defined Exceptions
Chained Exceptions
Rethrowing Exceptions
Stack Traces
Assertions
Packages
Inside Packages
Standard Packages
Creating Packages
Importing Classes
Using Packages
CLASSPATH
import static
Visibility
Packaging in JAR
Runnable JARS

Module 7 : Threads

Module 8 : Synchronization

Module 9 : Special Classes

Multiple Threads
Benefits and Drawbacks
Thread Characteristics
Java Thread Model
Thread Class
Runnable interface
Extending Thread
Implementing Runnable
Daemon Threads
Thread Life Cycle States
Thread Alive States
Thread Class Methods
Sleeping and Yielding Control
Using join and interrupt
Thread Priorities
Suspending and Resuming
Concurrent Method Activation
Synchronization
Blocking on a Monitor
Mutual Exclusion in Java
Synchronized Statement
Locking and Statics
Deadlock
Condition Synchronization
Using wait and notify
while Loop and notifyall
Inner Classes
Types of Inner Classes
Anonymous Inner Classes
Inner Class Advantages
Enumerations
Old Enumerations Issues
Enum Types
Declaring Enums
Enums as Constant Objects
Enums are Classes
Enum Methods and Fields
Advantages new Enums
Functional Interfaces

Module 10 : Utility Classes

Module 11 : Collection Framework

Module 12 : Generics

Object Class
Wrapper Classes
Autoboxing and Unboxing
Overriding equals
Math Class
new Date API
Regular Expressions
Scanner Class
Process Class
Runtime Class
System Class
Locale Class
Localizing Dates
Localizing Numbers
Localizing Currencies
Javadoc
Collection Framework
Framework Branches
Implementation Classes
Legacy Collections
Collection Interface
Iterator Interface
Concrete Collections
List Interface
ArrayList Class
LinkedList Class
Adding to LinkedList
Set and SortedSet
NavigableSet and Map
Comparable Interface
Comparator Interface
Map Interface
Optional Methods
Views
Generics Explained
Syntax Generic Class
Need for Generics
Benefits of Generics
Generic Class Examples
Generics in Collections
Generic Characteristics
Type Erasure
Bounded Type Parameter
Generics and Subtyping
Inheritance Relationships
Wildcards
Wildcards Arguments
Upper Bounded Wildcards
Lower Bounded Wildcards
Raw Types
Generic Methods

Module 13 : Stream I/O

Optional Module : JDBC

Optional Module : Java Beans

I/O Basics
I/O Classes
Byte Stream Classes
Character Stream Classes
Standard I/O Streams
Stream Types
Data Sink Streams
Processing Streams
Buffered Streams
Reading Stream from Web
Data Conversion Streams
Serialization
Serializable Classes
Object Streams
JDBC
JDBC Overall Architecture
JDBC Drivers
JDBC URL’s
Making Connections
Executing a Statement
Retrieving Results
JDBC-ODBC Bridge
Software Components
Java Beans
Beans Terminology
Bean Component Model
Bean Event Pattern
Event Firing
Event Class
Event Listener Interface
Dispatching Events

Optional Module : GUI’s

Abstract Window Toolkit (AWT)
Controls and Containers
Layout Managers
Event Listeners
Swing Library
Window Painting
Swing and Threads
Java FX
Scene Graph

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl