Code: PRG303
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1400

Cursus Advanced C++ Programmeren

28-05 t/m 30-05-2018
23-07 t/m 25-07-2018
24-09 t/m 26-09-2018
26-11 t/m 28-11-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Advanced C++ Programmeren

Cursus Advanced C++  Deze cursus is bedoeld voor developers die bekend zijn met C++ maar die zich willen verdiepen in de meer geavanceerde technieken en mogelijkheden van de taal.

Voorkennis Cursus Advanced C++

Om aan deze cursus deel te nemen is kennis van de basis concepten van C++ en uitgebreide ervaring met programmeren in C++ vereist.

Uitvoering Training Advanced C++

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verhelderen. Er is een sterke afwisseling van theorie en praktijk en ruime gelegenheid om te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Advanced C++

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced C++ Programmeren.

Inhoud Cursus Advanced C++ Programmeren

In de cursus Advanced C++ komen geavanceerde aspecten van de C++ taal aan de orde. De algemene structuur van de STL en het gebruik ervan in de praktijk wordt behandeld. Er wordt aandacht besteed aan de details van containers, iterators en algoritmen. Bovendien komen geavanceerde STL features zoals function objects, binders, comparators en adapters aan de orde. De cursus behandelt ook de meer geavanceerde mogelijkheden van C++ zoals de overloading van operators als -> -> * en (), member templates en pointers naar member functies. Daarnaast wordt in detail gekeken naar de interne werking van smart pointers, een techniek die het mogelijk maakt om objecten te alloceren zonder ze expliciet op te moeten ruimen. De combinatie van smart pointers met STL en het gebruik van hash tables en function objects wordt ook belicht bij de behandeling van de geavanceerde aspecten van STL.

Module 1 : Templates Review

Module 2 : STL Intro

Module 3 : Iterators and Algorithms

Templates review
Template specializations and partial specializations
Non-type template parameters
Default template parameters
Template member functions
Introduction to the STL
Purpose and structure of the STL
Containers
Algorithms
Iterators
Container classification
Characteristics and content
Iterator classification and behavior
Generic algorithms and iterators
Design of generic algorithms
Reverse iterators
Iostream iterators

Module 4 : STL Containers

Module 5 : Adapters

Module 6 : Operator Overloading

Vectors
Maps
Hash Maps
Strings Bitsets
Function objects
Predicates, and comparators
Container adapters
Iterator adapters
Function adapters
Iterator traits and tags
Adapting existing code to STL
Advanced Operator Overloading
Functors Or Function Objects
Pointers To Member Functions
Member Templates
Reference Counting

Module 7 : Smart Pointers

Smart Pointers
Smart Pointers and STL

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl