fbpx
Code: PRG200
Duur in dagen: 5
Download: Open Rooster.pdf
€ 2250

Cursus C Programmeren

08-07 t/m 12-07-2019
12-08 t/m 16-08-2019 startgarantie
09-09 t/m 13-09-2019
07-10 t/m 11-10-2019
11-11 t/m 15-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep C Cursus

Cursus C ProgrammerenDe cursus C Programmeren is bedoeld voor programmeurs die in C willen leren programmeren of anderen die C code willen begrijpen.

Voorkennis Cursus C Programmeren

Er is geen voorkennis van programmeren vereist om aan de cursus C Programmeren te kunnen deelnemen. Ervaring met programmeren in een andere taal is echter wel bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training C Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s worden gebruikt voor de begrippen te verhelderen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat C Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat C Programmeren.

Inhoud cursus C Programmeren

De cursus C Programmeren behandelt de basis principes van de programmeertaal C. Na een inleiding over de achtergrond en kenmerken van C en de functie van de preprocessor, de compiler en de linker, wordt de structuur van C programma’s besproken. In een reeks op elkaar volgende oefeningen leren de deelnemers te programmeren met de variabelen, data types, storage classes, operatoren en control flow constructies van de C taal. Vervolgens wordt het gebruik van functies C behandeld. Er wordt uitgelegd hoe functies worden gedeclareerd en gedefinieerd en hoe parameters aan functies worden doorgegeven. Het verschil tussen de doorgifte van parameters by value en by reference wordt daarbij besproken. Ruime aandacht wordt ook besteed aan het pointer concept, het rekenen met pointers, de gelijkwaardigheid tussen pointers en arrays en het gebruik van functie pointers. Vervolgens gaat de aandacht uit naar door de developer gedefinieerde samengestelde data structuren, zoals structures en unions. Tenslotte wordt de C standaard library besproken, waarbij de functies worden behandeld voor het benaderen van files, voor het omgaan met datum en tijd, voor het manipuleren van strings en voor de dynamische allocatie van geheugen. Vervolg cursussen op de cursus C Programmeren zijn Advanced C Programmeren en C++ Programmeren.

Module 1 : Intro C Language

Module 2 : Variables and Data Types

Module 3 : Control Flow

C Programming Language
History of C
C Characteristics
C Programs
Keywords
Creating First C Program
Compiling and Linking
Preprocessor
Header Files
Creating Executables
C Standard Library
Basic I/O
Comments
C Compilers
Resources
Variables
Data Types in C
Variable Names
Data Type Sizes
Signed and Unsigned Types
Numeric Constants
Character Constants
String Constants
Enumeration Constants
Symbolic Constants
Type Casting
Arrays
Multidimensional Arrays
Character Arrays
Derived Data Types
Control Flow Constructs
Statements and Blocks
If Statement
If..else Statement
Ambiguity of else
else-if Construction
switch Construction
case Statements
for Loop
Nested for Loop
while Loop
do while Loop
break And continue
goto And Labels

Module 4 : Operators

Module 5 : Functions

Module 6 : Storage Classes

Arithmetic Operators
In- and Decrement Operators
Relational Operators
Logical Operators
Assignment Operators
Bitwise Operators
Shift Operators
Bitwise Assignment
Conditional Operators
sizeof Operator
Type Conversions
Library Functions
User Defined Functions
Calling Functions
Function Prototype
Function Definition
Passing Parameters
Call by Value
Call by Reference
Local and Global Variables
Return Statement
Recursion
Storage Classes
Automatic Variables
External Variables
Globals with Extern
Static Variables
Register Variables
typedef
Scope and initialization
Initialization
Array Initialization

Module 7 : Preprocessor Directives

Module 8 : Pointers

Module 9 : Structures and Unions

C Preprocessor
#include Directive
#define and #undef Directive
Macro’s with Arguments
Macro Gotchas
Conditional Inclusion
#if #else #endif #elif
Multiple Inclusion .h Files
#ifdef and #ifndef
Predefined Macros
__FILE__ and __LINE__
Variables and Addresses
Pointer Declaration
Initializing Pointers
Pointers to Variables
Pointer Dereferencing
Pointer Assignment
Pointers and Arrays
Address Arithmetic
null Pointer
Pointers to Functions
Character Pointers
Command Line Arguments
Structure Definition
Variables of Structure Type
Accessing Structures
Nested Structures
Structure Initialization
Pointers in and to Structures
Structures and Functions
Arrays of Structures
Bitfield Structures
typedef And Structures
Unions
Type Fields

Module 10 : Standard C Library

File I/O Functions
Access Modes
File Read and Write Function
scanf Function Parameters
Operation of scanf
Utility Functions
Flow Control Functions
system Function
ASCII to Binary Functions
Environment Function
Memory Management Functions
Time and Date Functions

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl