Code: PRG200
Duur in dagen: 5
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 2200

Cursus C Programmeren

26-02 t/m 02-03-2018
26-03 t/m 30-03-2018
30-04 t/m 04-05-2018 startgarantie
04-06 t/m 08-06-2018
25-06 t/m 29-06-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep C Cursus

Cursus C Deze cursus is bedoeld voor programmeurs die in C willen leren programmeren of anderen die C code willen begrijpen.

Voorkennis Opleiding C

Er is geen voorkennis van programmeren vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Ervaring met programmeren in een andere taal is echter wel bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training C Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s worden gebruikt voor de begrippen te verhelderen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat C Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat C Programmeren.

Inhoud van de C Training

De cursus C Programmeren behandelt de basis principes van de programmeertaal C. Na een inleiding over de achtergrond en kenmerken van C en de functie van de preprocessor, de compiler en de linker, wordt de structuur van C programma’s besproken. In een reeks op elkaar volgende oefeningen leren de deelnemers te programmeren met de variabelen, data types, storage classes, operatoren en control flow constructies van de C taal. Vervolgens wordt het gebruik van functies C behandeld. Er wordt uitgelegd hoe functies worden gedeclareerd en gedefinieerd en hoe parameters aan functies worden doorgegeven. Het verschil tussen de doorgifte van parameters by value en by reference wordt daarbij besproken. Ruime aandacht wordt ook besteed aan het pointer concept, het rekenen met pointers, de gelijkwaardigheid tussen pointers en arrays en het gebruik van functie pointers. Vervolgens gaat de aandacht uit naar door de developer gedefinieerde samengestelde data structuren, zoals structures en unions. Tenslotte wordt de C standaard library besproken, waarbij de functies worden behandeld voor het benaderen van files, voor het omgaan met datum en tijd, voor het manipuleren van strings en voor de dynamische allocatie van geheugen.

Module 1 : Intro C Language

Module 2 : Variables and Data Types

Module 3 : Control Flow

C Programming Language
C Library
C Characteristics
C Programs
First C Program
C Compilers
Linkers
IDE Environments
Variables
Variable Names
Basic Data Types
Signed and Unsigned Types
Constants
Numeric Constants
Character Constants
String Constants
Enumeration Constants
Symbolic Constants
Arrays
Character Arrays
Composed Data Types
Control Flow Constructs
Statements and blocks
Decisions
Ambiguity of else
else-if construction
switch and case
case Statements
Exit from switch
while Loop
for Loop
do while Loop
break And continue
goto And Labels

Module 4 : Operators

Module 5 : Functions

Module 6 : Storage Classes

Operators
Arithmetic Operators
Relational Operators
Logical Operators
In- and Decrement Operators
Assignment Operators
Bitwise Operators
Bitwise or Operators
Shift Operators
Unary Operator
Conditional Operators
Type Conversions
sizeof Operator
Functions
Declaration and Definition
Parameter Passing
Call by Value
Recursion
Recursion Characteristics
Storage Class Specifiers
Automatic Variables
External Variables
Static Variables
Register Variables
typedef
Scope
Initialization
Array Initialization

Module 7 : Preprocessor Directives

Module 8 : Pointers

Module 9 : Structures and Unions

C Preprocessor
#include directive
#define directive
Macro’s with arguments
Conditional Inclusion
Multiple Inclusion .h Files
Header Files
Pointers
Variables and Addresses
Use of Pointers
Pointer Declaration
Initializing Pointers
Pointer Examples
Pointers to Variables
Pointer Dereferencing
Pointer Assignment
Pointers as Arguments
Exchange Function
Exchanging Data in Variables
Pointers and Arrays
Arrays in Function Calls
Address Arithmetic
null Pointer
Character Pointers
Command Line Arguments
Pointers to Functions
Structures
Structure Definition
Variables of Structure Type
Accessing Structures
Nested Structures
Structure Initialization
Structures and Pointers
Pointers as Structure Members
Structures and Functions
Structure Arrays
Accessing Structure Arrays
sizeof Structure Arrays
Bitfield Structures
typedef And Structures
Unions
Union Member Access
Type Fields in Structures with Unions
Pitfalls C Language

Module 10 : Standard C Library

Standard C Library
File I/O Functions
File Open Function
Access Modes
File Read and Write Function
File Handling Functions
scanf Function Parameters
Operation of scanf
Characteristics scanf
Utility Functions
Flow Control Functions
system Function
ASCII to Binary Functions
String to Long Function
Binary to ASCII Function
Memory Management Functions
Environment Function
Sort and Search Function
Time and Date Functions

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl