fbpx

C# Developer Academy

C# Developer Academy

C# en ASP.NET certificering in 10 cursus dagen voor 4000 Euro

De C# Developer Academy is een uniek en gedegen opleidingstraject waarmee u zich kunt certificeren tot Microsoft Certified C# Application and Web Developer met Visual C#.NET. Deze certificaten zijn een bewijs van uw technische kennis en expertise met betrekking tot het ontwikkelen van applicaties voor het .NET platform met Visual C#.NET. Microsoft C# certificaten worden hoog gewaardeerd in de markt voor software ontwikkelaars. Bedrijven zullen dankbaar gebruik maken van de kennis van Certified Visual C#.NET developers voor het uitvoeren van software ontwikkel projecten. Na het behalen van de examens uit de Academy verkrijgt u de certificaten Programming in C# en Developing ASP.NET MVC Web Applications. De examens zelf zijn geen onderdeel van de Academy maar dienen apart te worden geboekt en aangeschaft.

Cursus C# Programmeren
Zelfstudie Exercises, cases en tests
Examen 70-483 Programming in C#
Cursus ASP.NET Web Development
Zelfstudie Exercises, cases en tests
Examen 70-486 Developing ASP.NET MVC Web Apps
C# Certificate

Uniek in opzet

De C# Developer Academy bestaat uit een reeks modules die logisch op elkaar volgen en die opleiden tot deelexamens. Het traject is bedoeld voor ervaren C, C++, Visual Basic of Java ontwikkelaars. Ontwikkelaars zonder deze kennis wordt aangeraden een voorafgaande cursus te volgen waarin deze kennis wordt opgedaan. De modules worden gevolgd op basis van open rooster, hetgeen betekent dat cursisten van verschillende bedrijven aan de opleidingen deelnemen. De opzet van de Academy is er op gericht dat u na afloop van iedere module uw kennis verder verwerkt door middel van zelfstudie en door praktijkervaring op te doen. Na afloop van de module krijgt u daartoe de beschikking over cases om het geleerde te oefenen en in praktijk te brengen. Alvorens het echte examen te doen krijgt u de kans uw kennis te testen door het doen van proefexamens.

Doorlooptijd

De C# Developer Academy start regelmatig en bestaat uit in totaal 10 cursusdagen in 6 stappen. In het algemeen is het gezien de zwaarte van de stof af te raden om de modules kort achter elkaar te volgen. Veeleer ligt het voor de hand één module in de eerste maand te volgen, vervolgens praktijkervaring op te doen en het examen te behalen. Een paar maanden later kan dan de volgende module worden gedaan met ook weer aansluitende praktijkervaring en het examen. Een doorlooptijd van een half jaar is niet ongebruikelijk, maar bij een hoog kennisniveau en leervermogen kan het ook sneller.

microsoft-programming-in c#
asp.net-mvc

Wat leert u

Na het succesvol doorlopen van de C# Developer Academy kent u de hoofd concepten en terminologie van het .NET Framework, zoals de common language runtime, het common type system, base class libraries, assemblies, de rol van XML, en delegates. Gedurende de opleiding leert u .NET applicaties te ontwikkelen met C# en ASP.NET. U leert de C# taal te gebruiken, componenten en interfaces te ontwikkelen en de verschillende applicatie typen toe te passen. Ook het deployen en debuggen van .NET applicaties staat op het programma.

Cases

Na afloop van diverse modules krijgt u een aantal exercises of een case om hetgeen in een module is geleerd toe te passen. De cases hebben betrekking op voorbeelden uit de praktijk van de software ontwikkeling en dragen een zakelijk karakter. De uitwerking van de exercises of de case wordt na verloop van tijd aan u uitgereikt.

Microsoft-Visual-Studio
asp-net-certification

Tests

Na afloop van modules die voorafgaan aan één van de examens voor het .NET certificaat krijgt u een test die de voorbereiding vormt op het examen. De test is representatief voor het examen. Aan de hand van de tests kunt u zich een beeld vormen of u voldoende kennis heeft om het examen te kunnen halen. U krijgt de beschikking over 2 tests per examen.

Examens

Tijdens het traject kan men een 2-tal examens afleggen. De examens bestaan grotendeels uit multiple choice vragen maar er zijn ook andere opdrachten die de aanwezige kennis testen. De examens zijn Microsoft examens. Na het behalen van de examens, krijgt men het certificaten “Microsoft Certified C# Developer voor .NET” en Microsoft Certified ASP.NET Developer”.

asp.net