fbpx

Software Process Cursussen

Het ontwikkelen van software gebeurt aan de hand van een software development process waarbij het ontwikkelingswerk wordt opgedeeld in kleinere, parallelle of opeenvolgende stappen of subprocessen. Dit met als doel om het ontwerp, productbeheer en projectbeheer te verbeteren. Het Software Proces wordt ook wel de Software Development Life Cycle (SDLC) genoemd. Het software development process is in de loop der tijd geëvalueerd en tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van een agile development process. SpiralTrain verzorgt diverse klassikale Software Proces trainingen. Bezoek onze LinkedInFacebook of Instagram pagina voor een impressie van SpiralTrain. Klik op onderstaande links voor meer informatie over de cursussen en het rooster.

Software Proces Cursuslijst

Course Scrum for Developers
Cursus Scrum voor Developers
Code: SPR300
Eerste start: 15-07-2024
2 dagen € 1299
Course Scrum Fundamentals
Cursus Scrum Fundamentals
Code: SPR100
Eerste start: 19-07-2024
1 dag € 699
Course Scrum Master
Cursus Scrum Master
Code: SPR200
Eerste start: 15-08-2024
2 dagen € 1299
Course Agile Development
Cursus Agile Development
Code: SPR400
Eerste start: 15-07-2024
2 dagen € 1499
Course Requirements with Use Cases
Cursus Requirements met Use Cases
Code: SPR500
Eerste start: 25-07-2024
2 dagen € 1499

Waterval Proces

Bij het waterval proces doorloopt de ontwikkeling een aantal fasen. Achtereenvolgende fasen zijn definitie studie, basisontwerp, detailontwerp, implementatie, testen, integratie en beheer. Het watervalmodel is afgeleid van werkwijze in grote projecten in de constructiebouw. Men start met de eerste fase en begint niet eerder met de volgende fase als de vorige fase is afgesloten. En wanneer in een van de fasen een fout ontdekt wordt, gaat men helemaal terug om die fase te corrigeren en de daaropvolgende fases opnieuw uit te voeren.

Rational Unified Process

Het Rational Unified Process (RUP) is gebaseerd op incrementele en iteratieve ontwikkeling. De bedenkers van RUP hebben de karakteristieken waardoor projecten mislukken geanalyseerd. Dit zijn bijvoorbeeld ad-hoc requirements, dubbelzinnige en onduidelijke requirements, overmatige complexiteit en onvoldoende testen. De filosofie van RUP is gebaseerd op een aantal best practices zoals requirements management, component based architecture en versiebeheer. Bij RUP wordt ieder project verdeelt in vier hoofdfases de inceptie fase, de elaboratie fase, de constructie fase en de transitie fase.

Agile Development

Agile Software Development betreft methodologieën die zijn gebaseerd op het idee van iteratieve en incrementele ontwikkeling, waarbij requirements en oplossingen daarvan evolueren door samenwerking tussen cross-functionele teams. Scrum en Kanban zijn twee van de meest gebruikte Agile methodologieën. Agile Development vind zijn oorsprong in de opstelling van het Agile Manifesto dat in 2001 werd opgesteld tijdens een informele bijeenkomst van een aantal softwareontwikkelaars.

Scrum

Scrum is een framework om op een flexibele manier software te ontwikkelen en is een vorm van Agile Development. Bij Scrum wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints werkende software opleveren. Samenwerking is heel belangrijk in Scrum en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Scrum wordt vaak gebruikt als de klant nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende de eisen en wensen beter beschrijft. Vaak weet men pas wat men wil als men het prototype ziet en dan worden de eisen alsnog aangepast. Scrum biedt de flexibiliteit om met wijzigende eisen en wensen om te gaan.