fbpx

Programmeer Cursussen

In de informatie technologie zijn er vele programmeertalen die ieder hun specifieke toepassingen kennen. Sommige talen zijn geschikt voor Web Applicaties, andere voor embedded systemen. Ook zijn er diverse programmeer stijlen zoals imperatief, logisch, functioneel en object georiënteerd programmeren. SpiralTrain verzorgt een heel scala aan klassikale trainingen in diverse programmeertalen waarbij verschillende programmeer paradigma’s aan bod komen. Bezoek onze LinkedInFacebook of Instagram pagina voor een impressie van SpiralTrain. Klik op onderstaande links voor meer informatie over de cursussen en het rooster.

Programmeren Cursuslijst

Course Carbon Programming
Cursus Carbon Programmeren
Code: PRG960
Eerste start: 29-08-2024
2 dagen € 1499
Reactive Programming with RxJS
Cursus Reactive Programmeren met RxJS
Code: PRG920
Eerste start: 27-07-2024
1 dag € 749
Course Solidity Programming
Solidity Programmeren
Code: PRG910
Eerste start: 19-08-2024
2 dagen € 1499
Course Fortran Programming
Cursus Fortran Programmeren
Code: PRG801
Eerste start: 25-09-2024
3 dagen € 1999
Course Cobol Programming
Cursus Cobol Programmeren
Code: PRG750
Eerste start: 04-09-2024
3 dagen € 1999
Course Dart Programming
Cursus Dart Programmeren
Code: PRG700
Eerste start: 24-07-2024
3 dagen € 1999
Course Haskell Programming
Cursus Haskell Programmeren
Code: PRG650
Eerste start: 18-09-2024
3 dagen € 1999
Course Lisp Programming
Cursus Lisp Programmeren
Code: PRG601
Eerste start: 21-08-2024
3 dagen € 1999
Course Clojure Programming
Cursus Clojure Programmeren
Code: PRG550
Eerste start: 14-08-2024
3 dagen € 1999
Course Lua Programming
Cursus Lua Programmeren
Code: PRG500
Eerste start: 07-10-2024
3 dagen € 1999
Course Pascal Programming
Cursus Pascal Programmeren
Code: PRG450
Eerste start: 18-09-2024
3 dagen € 1999
Course Object Oriented Programming
Cursus Object Georienteerd Programmeren
Code: PRG250
Eerste start: 09-09-2024
3 dagen € 1999
Course Programming Fundamentals
Cursus Programmeren voor Beginners
Code: PRG100
Eerste start: 16-09-2024
4 dagen € 2650
Course Functional Programming
Cursus Functioneel Programmeren
Code: PRG200
Eerste start: 19-07-2024
1 dag € 749
Course Rust Programming
Cursus Rust Programmeren
Code: CPP950
Eerste start: 23-10-2024
3 dagen € 1999
Course Kotlin Programming
Cursus Kotlin Programmeren
Code: PRG300
Eerste start: 21-08-2024
3 dagen € 1999
Course Go Programming
Cursus Go Programmeren
Code: PRG350
Eerste start: 19-08-2024
3 dagen € 1999
Course Scala Programming
Cursus Scala Programmeren
Code: PRG400
Eerste start: 11-09-2024
3 dagen € 1999
Course Regular Expressions
Cursus Reguliere Expressies
Code: PRG900
Eerste start: 19-08-2024
1 dag € 749

Programmeer Paradigma’s

Programmeerparadigma’s zijn manieren van aanpak van programmeren, die verschillen in hoe het gewenste resultaat wordt bereikt. Sommige programmeertalen ondersteunen slechts één paradigma, maar andere programmeertalen ondersteunen meerdere paradigma’s zoals C++, Java en Scala. C++ programma’s kunnen in het geheel procedureel zijn, geheel objectgeoriënteerd zijn of elementen van beide paradigma’s bevatten.

Imperatief Programmeren

Bij imperatief programmeren vormt een programma een reeks instructies die het geheugen manipuleren en die achter elkaar door de computer worden uitgevoerd. Deze programmeer stijl staat dicht bij de werking van een computer en werd derhalve als eerste in de praktijk gerealiseerd.

Functioneel Programmeren

Functionele talen zijn gebaseerd op functies die een invoer naar een uitvoer transformeren. De functies zijn puur en veranderen niets aan de input en het kunnen ook recursieve functies zijn. Functioneel programmeren vindt zijn theoretische basis in de wiskundige theorie van de lambda calculus die al voor de komst van de computer werd geformuleerd.

Logisch Programmeren

Logisch programmeren is gebaseerd op de predicatenlogica. Definities van predicaten drukken daarbij een bepaalde relatie tussen objecten in het geheugen uit.

Object Georiënteerd Programmeren

Bij object georiënteerd programmeren (OOP) wordt door middel van een object een datastructuur gecreëerd met verschillende gegevens en procedures. Het is een manier van programmeren waarbij logica en gegevens worden georganiseerd rondom objecten. Dit programmeermodel geldt al vele jaren als de standaard binnen softwareontwikkeling. De manier waarop logica wordt opgedeeld rondom objecten zorgt ervoor dat code leesbaar en onderhoudbaar blijft. De details worden verborgen achter een algemene interface, vaak gerangschikt in een hiërarchie van klassen. Objecten roepen elkaars methoden aan.