fbpx

Programmeer Cursussen

In de informatie technologie zijn er vele programmeertalen die ieder hun specifieke toepassingen kennen. Sommige talen zijn geschikt voor Web Applicaties, andere voor embedded systemen. Ook zijn er diverse programmeer stijlen zoals imperatief, logisch, functioneel en object georiënteerd programmeren. SpiralTrain verzorgt een heel scala aan klassikale trainingen in diverse programmeertalen waarbij verschillende programmeer paradigma’s aan bod komen. Bezoek onze LinkedInFacebook of Instagram pagina voor een impressie van SpiralTrain. Klik op onderstaande links voor meer informatie over de cursussen en het rooster.

Programmeren Cursuslijst

Cursus Fortran Programmeren 3 dagen € 1850
Cursus Cobol Programmeren 3 dagen € 1850
Cursus Dart Programmeren 3 dagen € 1650
Cursus Haskell Programmeren 3 dagen € 1650
Cursus Lisp Programmeren 3 dagen € 1650
Cursus Clojure Programmeren 3 dagen € 1650
Cursus Lua Programmeren 3 dagen € 1650
Cursus Pascal Programmeren 3 dagen € 1650
Cursus Object Georienteerd Programmeren 3 dagen € 1650
Cursus Programmeren voor Beginners 4 dagen € 1999
Cursus Functioneel Programmeren 1 dag € 599
Cursus Rust Programmeren 3 dagen € 1750
Cursus Kotlin Programmeren 3 dagen € 1650
Cursus Go Programmeren 3 dagen € 1650
Cursus Scala Programmeren 3 dagen € 1650
Cursus Reguliere Expressies 1 dag € 599

Programmeer Paradigma’s

Programmeerparadigma’s zijn manieren van aanpak van programmeren, die verschillen in hoe het gewenste resultaat wordt bereikt. Sommige programmeertalen ondersteunen slechts één paradigma, maar andere programmeertalen ondersteunen meerdere paradigma’s zoals C++, Java en Scala. C++ programma’s kunnen in het geheel procedureel zijn, geheel objectgeoriënteerd zijn of elementen van beide paradigma’s bevatten.

Imperatief Programmeren

Bij imperatief programmeren vormt een programma een reeks instructies die het geheugen manipuleren en die achter elkaar door de computer worden uitgevoerd. Deze programmeer stijl staat dicht bij de werking van een computer en werd derhalve als eerste in de praktijk gerealiseerd.

Functioneel Programmeren

Functionele talen zijn gebaseerd op functies die een invoer naar een uitvoer transformeren. De functies zijn puur en veranderen niets aan de input en het kunnen ook recursieve functies zijn. Functioneel programmeren vindt zijn theoretische basis in de wiskundige theorie van de lambda calculus die al voor de komst van de computer werd geformuleerd.

Logisch Programmeren

Logisch programmeren is gebaseerd op de predicatenlogica. Definities van predicaten drukken daarbij een bepaalde relatie tussen objecten in het geheugen uit.

Object Georiënteerd Programmeren

Bij object georiënteerd programmeren (OOP) wordt door middel van een object een datastructuur gecreëerd met verschillende gegevens en procedures. Het is een manier van programmeren waarbij logica en gegevens worden georganiseerd rondom objecten. Dit programmeermodel geldt al vele jaren als de standaard binnen softwareontwikkeling. De manier waarop logica wordt opgedeeld rondom objecten zorgt ervoor dat code leesbaar en onderhoudbaar blijft. De details worden verborgen achter een algemene interface, vaak gerangschikt in een hiërarchie van klassen. Objecten roepen elkaars methoden aan.