fbpx

XML Certification Academy

XML Certification Academy

XML Certificering in 8 cursus dagen voor 3500 Euro

De XML Certification Academy is een uniek en gedegen opleidingstraject waarmee u zich kunt certificeren tot IBM Certified Developer-XML and Related Technologies. Dit internationaal erkende certificaat is een bewijs van uw technische kennis en expertise met betrekking tot het ontwikkelen met XML. Een IBM XML Certification wordt hoog gewaardeerd in de markt. Bedrijven maken dankbaar gebruik van de kennis van Certified XML Developers voor het uitvoeren van XML development projecten. Het examen zelf is geen onderdeel van de Academy maar dient apart te worden geboekt en aangeschaft bij IBM.

Cursus : XML Fundamentals
Zelfstudie : Exercises en cases
Cursus : XSLT Stylesheets
Zelfstudie : Exercises en cases
Cursus : XML Schema
Zelfstudie : Tests
Examen : XML Exam
xm-extensible-markup-language

Uniek in opzet

De XML Certification Academy bestaat uit een drietal modules die logisch op elkaar volgen en die opleiden tot het examen. De modules worden gevolgd op basis van open rooster, hetgeen betekent dat cursisten van verschillende bedrijven aan de opleidingen deelnemen. De opzet van de Academy is er op gericht dat u na afloop van iedere module uw kennis verder verwerkt door middel van zelfstudie en door praktijkervaring op te doen. Na afloop van de module krijgt u daartoe de beschikking over cases om het geleerde te oefenen en in praktijk te brengen. Alvorens het echte examen te doen krijgt u de kans uw kennis te testen door het doen van proefexamens. Na het behalen van het examen verkrijgt u de daarbij horende certificatie.

Doorlooptijd

De XML Certification Academy wordt 6 keer per jaar gegegeven en bestaat uit in totaal 8 cursusdagen in 2 maanden. Iedere 2 maanden start er een Academy. In het algemeen is het gezien de zwaarte van de stof af te raden om de modules kort achter elkaar te volgen. Veeleer ligt het voor de hand om na het volgen van een module eerst praktijkervaring op te doen en vervolgens 1 of 2 maanden later de volgende modules met het bijbehorende examen. Een doorlooptijd van een half jaar is niet ongebruikelijk, maar bij een hoog kennisniveau en leervermogen kan het ook sneller.

xml-conversion
xml-tranformation

Wat leert u

Na het succesvol doorlopen van de XML Certification Academy bent u in staat om data structuren in XML op te zetten, XML data op te maken voor verschillende output media met XSLT, XML naar XML transformaties op te zetten en XML data te valideren met XML Schema. Gedurende de opleiding leert u verder werken met XMLSpy

Cases

Na afloop van diverse modules krijgt u een aantal exercises of een case om hetgeen in een module is geleerd toe te passen. De cases hebben betrekking op voorbeelden uit de praktijk van de XML ontwikkeling en dragen een zakelijk karakter. De uitwerking van de exercises of de case wordt na verloop van tijd aan u uitgereikt.

xml-validation
xml-parser

Tests

Na afloop van de module die voorafgaat aan het examen voor een XML certificaat krijgt u een test die de voorbereiding vormt op het examen. De test is representatief voor het examen. Aan de hand van de test kunt u zich een beeld vormen of u voldoende kennis heeft om het examen te kunnen halen. U krijgt de beschikking over 2 tests per examen.

Examens

Tijdens de Academy kan men het IBM XML Certification Exam, IBM Test 141, afleggen. Een groot deel van het examen bestaat uit multiple choice vragen. Na het behalen van het examen verkrijgt men het bijbehorende certificaat.

xml-master