fbpx

Microservices Cursussen

Microservices zijn de fundamentele bouwstenen van een Microservices Architectuur. In deze architectuur stijl wordt een grote applicatie opgebouwd uit een reeks kleinere services, met ieder een eigen proces en gekoppeld via lichtgewicht mechanismen zoals HTTP of messaging. Microservices kunnen onafhankelijk van elkaar worden gedeployed en één zelfde team is volledig verantwoordelijk voor de implementatie en het functioneren van de microservice. SpiralTrain verzorgt diverse klassikale microservices trainingen over microservices architectuur en implementatie. Bezoek onze LinkedInFacebook of Instagram pagina voor een impressie van SpiralTrain. Klik op onderstaande links voor meer informatie over de cursussen en het rooster.

Microservices Cursuslijst

Microservices-Architecture Course
Cursus Microservices Architecture
Code: ADE900
Eerste start: 15-05-2024
3 dagen € 1999
course Microservices with Spring Boot
Cursus Microservices met Spring Boot
Code: SPI500
Eerste start: 12-06-2024
3 dagen € 1999

Monolithische Architectuur

De microservice architectuur is een reactie op de monolithische architectuur. In een monolithische architectuur is de software ontworpen om op zichzelf te staan. Componenten van een applicatie zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar in plaats van losjes gekoppeld zoals het geval is met modulaire applicaties. In een monolithische architectuur moet elke component en de bijbehorende componenten aanwezig zijn om code te kunnen uitvoeren of compileren. Een monolithische applicatie moet ook als één geheel worden gedeployed.

Bounded Context

De grenzen van een microservice worden bepaald aan hand van de organisatie structuur van het bedrijf waarvoor de applicatie wordt ontwikkeld. Deze grenzen worden opgezocht bij het definiëren van Microservices. Het model van een organisatieonderdeel wordt ook wel een ‘Bounded Context’ genoemd. Software die gericht is op deze context heeft het voordeel dat het niet snel conflicteert met de omgrenzende context. Teams worden zo verantwoordelijk voor een organisatieonderdeel. Als gegevens moeten worden uitgewisseld betekent dit dus dat teams moeten communiceren voor het bepalen van de gedeelde informatie. Deze gedeelde informatie wordt ook wel het ‘Shared Model’ genoemd.

Inter Process Communicatie

Om functionaliteit te realiseren moeten microservices met elkaar communiceren door middel van Inter Process Communicatie (IPC). Bij het selecteren van een IPC-mechanisme voor een microservice moet goed worden geanalyseerd hoe de services op elkaar inwerken. We kunnen onderscheid maken tussen 1 op 1 communicatie of 1 op veel communicatie. Een ander onderscheid is synchrone of asynchrone communicatie. Het HTTP protocol leent zich goed voor synchrone communicatie terwijl voor asynchrone communicatie eerder moet worden gedacht aan messaging.

Technische Vrijheid

Aangezien microservices via vastgestelde interfaces met elkaar communiceren worden er geen eisen gesteld aan de techniek die de microservice gebruikt. De taal waarin een microservice is geïmplementeerd is in principe vrij te kiezen evenals de database of het user interface dat de microservice gebruikt.