fbpx
Code: DSC200
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1499

Cursus R Programmeren

28-11 t/m 30-11-2018
14-01 t/m 16-01-2019
18-03 t/m 20-03-2019
20-05 t/m 22-05-2019
15-07 t/m 17-07-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus R Programmeren

Cursus R Programmeren Big Data analisten en wetenschappers die R willen gebruiken voor het genereren van statische analyses.

Voorkennis Cursus R

Algemene kennis statistiek is vereist. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training R Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s. R-Studio wordt gebruikt als ontwikkelomgeving. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus R Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat R Programmeren.

Inhoud Cursus R Programmeren

In deze cursus leert u programmeren in de taal R en hoe u R kunt gebruiken voor effectieve data-analyse en visualisatie. R is uitgegroeid tot een standaard platform voor gegevens analyse en het maken van grafieken en kan een enorme reeks statistische procedures uitvoeren die niet beschikbaar zijn in andere statistische programma’s. U leert in de eerste plaats hoe R te installeren en te configureren. Vervolgens komen de data types van R, zoals vectors, arrays, matrices, lists, data frames en factors aan de orde. Aandacht wordt besteed aan het gebruik van R library functies en de creatie van user defined functions. Tevens komt control flow in R met de family van apply functies aan bod. De cursus behandelt ook statistische analyse modellen zoals lineaire en niet-lineaire modellen, variable transformaties en regressies en het lezen en manipuleren van data in R. Tenslotte wordt aandacht besteed aan packages in R en het grafisch displayen en plotten van data in R. Ter toelichting worden demonstratieve voorbeelden uit de statistische gegevens analyse gebruikt.

Module 1 : Intro R

Module 2 : Data Types

Module 3 : Functions

Overview of R
History of R
Installing R
The R Community
R Development
R Console
Input and Evaluation
R Syntax
R Objects
Using R Packages
Single Mode Data Structures
Multi Mode Data Structures
R Objects
R Attributes
Vectors
Arrays
Matrices
Lists
Data Frames
Factors
Dates and Times
Names Attribute
Missing Values
Tabular Data
Using R Functions
Functions for Numeric Data
Logical Data
Missing Data
Character Data
Writing Functions
Scoping Rules
Symbol Binding
Errors and Warnings
Checking Inputs
The Ellipsis
Checking Multivalue Inputs
Using Input Definition

Module 4 : Control Flow

Module 5 : R Models

Module 6 : Data Handling

If-else
For loops
While loops
Repeat
Next, Break
Repetitive Tasks
Family of apply Functions
apply Function
lapply Function
sapply Function
tapply Function
Statistical Models in R
Simple Linear Models
Assessing a Model in R
Multiple Linear Regression
Interaction Terms
Factor Independent Variables
Variable Transformations
R and Object Orientation
Generalized Linear Models
Nonlinear Models
Survival Analysis
Time Series Analysis
R Datasets
Data.Frames
Importing CSV Files
Relational Databases
Working with Text Files
Working with Excel
Sorting
Appending
Merging
Duplicate Values
Restructuring
Data Aggregation

Module 7 : Packages

Module 8 : Graphics and Plotting

Why R Packages?
Package Structure
Code Quality
Automated Documentation
Extending R Packages
Developing a Test Framework
Including Data in Packages
Including a User Guide
Simulation and Profiling
The str Function
Graphics Devices and Colors
High-Level Graphics Functions
Low-Level Graphics Functions
Graphical Parameters
Controlling the Layout
Simulating a Linear Model
Random Sampling
Quick Plots and Basic Control
Changing Plot Types
Aesthetics
Paneling
Custom Plots
Themes and Layout

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl