fbpx
Code: DSC200
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1499

Cursus Data Analyse met R

15-07 t/m 17-07-2019
16-09 t/m 18-09-2019
18-11 t/m 20-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Data Analyse met R

Data Analyse met RDe cursus Data Analyse met R is bestemd voor Big Data analisten en wetenschappers die R willen gebruiken om hun data te analyseren en voor het maken van statische analyses.

Voorkennis Data Analyse met R

Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming maar is niet vereist.

Uitvoering Training Data Analyse met R

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en voorbeelden. De concepten worden toegelicht met demo’s. Daarna is er tijd om er zelf mee te oefenen. R-Studio wordt gebruikt als ontwikkelomgeving. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30

Certificering Cursus Data Analyse met R

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat R Programmeren.

Inhoud Cursus Data Analyse met R

In de cursus Data Analyse met R leert u programmeren in de taal R en hoe u R kunt gebruiken voor data-analyse en visualisatie. R is uitgegroeid tot een standaard platform voor gegevens analyse en het maken van grafieken en kan een enorme reeks statistische procedures uitvoeren die niet beschikbaar zijn in andere statistische programma’s. U leert in de eerste plaats hoe R te installeren en te configureren. Vervolgens leert u hoe door middel van grafieken en transformaties snel inzicht te krijgen in de data. Het inlezen van data uit verschillende bronnen wordt behandeld. Ook data types van R, zoals vectors, arrays, matrices, lists, data frames en factors komen aan de orde. Evenals control flow in R met de family van apply functies. De cursus behandelt verder statistische analyse modellen zoals lineaire en niet-lineaire modellen, variable transformaties en regressies. Tenslotte wordt aandacht besteed aan hoe je resultaten te presenteren, door middel van grafieken, rapportages of interactieve dashboards. Dit alles wordt ondersteund met veel voorbeelden uit de praktijk en kan ook toegepast worden op cases die door de cursisten worden meegenomen.

Module 1 : Intro R

Module 2 : Graphics and Plotting

Module 3 : Transformations

Overview of R
History of R
Installing R
The R Community
R Development
R Studio
R Console
R Style
Using R Packages
Cheatsheets
R Syntax
R Objects
ggplot2
Graphics Devices and Colors
High-Level Graphics Functions
Low-Level Graphics Functions
Graphical Parameters
Controlling the Layout
Changing Plot Types
Quick Plots and Basic Control
Aesthetics
Changing Plot Types
Labels
Themes and Layout
dplyr
R Functions
Functions for Numeric Data
Scoping Rules
mutate
arrange
group by
summarize
select
filter
joining
dataframe

Module 4 : Presentation

Module 5 : Data Cleaning

Module 6 : Date Times

rmarkdown
Reproducible research
Reporting
Sharing results
Repetitive Tasks
Family of apply Functions
apply Function
lapply Function
sapply Function
tapply Function
tidyr
spread
gather
seperate
unite
Logical Data
Missing Data
Character Data
Duplicate Values
NA’s
Time and Date Variables
lubridate
Setting a datetime
Getting values from a datetime
strftime Command
strptime Command
as.Date function
Datetimes Calculations
difftime Command
Time Series Analysis

Module 7 : Data Import

Module 8 : Linear Models

Module 8 : Non-Linear Models

R Datasets
Data.Frames
Importing CSV Files
Import from Text Files
Import from Excel
Import from Spss, SAS or Strata
Connecting to a database
Connecting to a cluster
Relational Databases and ODBC
dbplyr
What is a model?
Statistical Models in R
How to evaluate a model?
How to use a model?
Simple Linear Models
logistic regression
linear regression
R squared
p values
confidence intervals
Decision Trees
random forest
boosting
overfitting
Extra material depending on interest :
Interactive dashboards using Shiny
Web Scraping
Writing packages
Spark
Functional programming

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl