fbpx
  • Nederlands
  • Engels

Python Cursussen

Python is een populaire script taal waarmee snel applicaties kunnen worden ontwikkeld. SpiralTrain verzorgt zowel klassikale basis als advanced Python trainingen. SpiralTrain verzorgt ook cursussen Python Data Analysis met NumPy, Pandas, Anaconda en Jupyter notebooks en trainingen Python Web Applicaties met het Django Framework. Bezoek onze LinkedIn, Facebook of Instagram pagina voor een impressie van SpiralTrain. Klik op onderstaande links voor meer informatie over de cursussen en het rooster.

Python Cursuslijst

Cursus Python Forensics 4 dagen € 2250
Cursus Python Network Automation 4 dagen € 2250
Cursus Python Programmeren 4 dagen € 1750
Cursus Advanced Python Programmeren 4 dagen € 2250
Cursus Django Web Development 3 dagen € 1750
Cursus Flask Web Development 3 dagen € 1650
Cursus Python NumPy 1 dag € 599
Cursus Scientific Python 2 dagen € 1199
Cursus Data Analyse met Python 4 dagen € 2250
Cursus Machine Learning met Python 4 dagen € 2450
Cursus PySpark voor Big Data 4 dagen € 2450

Python Syntax

Python is een veel gebruikte general-purpose, geïnterpreteerde en dynamische programmeertaal. Bij het ontwerp van Python is veel aandacht besteed aan de leesbaarheid van de code. De Python syntax stelt programmeurs in staat om concepten in minder regels code uit te drukken dan mogelijk is in talen als C++ of Java.

Functioneel, Imperatief en Object Georiënteerd

Python heeft taalconstructies waarmee duidelijke programma’s geschreven kunnen worden op zowel kleine als grote schaal. Python ondersteunt verder diverse programmeer paradigma’s zoals object-georiënteerd, imperatief en functioneel programmeren evenals procedureel programmeren. De taal heeft een dynamisch type system en automatisch memory management en heeft daarnaast een uitgebreide standard library.

Python History

Python werd eind 1980 bedacht. De implementatie begon in december 1989 en werd gedaan door Guido van Rossum op het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Nederland. Python kan gezien worden als de opvolger van de ABC taal die exception handling en interfacing met het operating system Amoeba ondersteunde.

Guido van Rossum

Van Rossum is de belangrijkste auteur van Python’s en hij speelt nog steeds een centrale rol bij het bepalen van de richting waarin Python zich ontwikkelt. Dit wordt weerspiegeld in de titel die de Python community hem heeft gegeven : benevolent dictator for life.