fbpx
Code: JAV900
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1199

Cursus JavaFX Programmeren

15-08 t/m 16-08-2019
17-10 t/m 18-10-2019
19-12 t/m 20-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus JavaFX Programmeren

Cursus JavaFX Java developers die Java FX willen leren voor het ontwerpen van desktop en mobile front ends.

Voorkennis Cursus JavaFX

Voor deelname aan deze cursus kennis van Java development vereist. Ervaring met het ontwerpen van GUI interfaces is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Cursus JavaFX

De stof wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demos dienen ter verduidelijking van de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Java FX Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java FX Programmeren.

Inhoud Cursus JavaFX

In de cursus JavaFX Programmeren leren de deelnemers user interfaces te maken in een declaratieve stijl die mogelijk wordt gemaakt door de JavaFX builder classes. JavaFX in de Java wereld kan worden vergeleken met Adobe Flash en Silverlight voor de creatie van rich user interfaces voor internet en mobiele toepassingen. De cursus is bedoeld voor Java developers die de behoefte hebben om front-ends te creëren die AWT en Swing (voor desktop) of Java ME en JWT (voor mobile) vervangen. Aandacht wordt besteed aan patterns voor JavaFX developers en hoe properties aan het UI te binden en gesynchroniseerd te houden met het model. Deelnemers leren ook over JavaFX UI controls, charts, shapes, effects, transformaties en animaties om prachtige, responsive, user interfaces te creëren. Ook wordt aandacht besteed aan de JavaFX layout classes om het user interface cross-platform te definiëren en de observable collection classes om veranderingen te detecteren en te binden aan Java collecties. Tenslotte worden de JavaFX media classes om audio en video af te spelen behandeld en wordt de interactie met externe applicatie services om een enterprise applicatie te maken met JavaFX behandeld.

Module 1 : JFX Intro

Module 2 : Creating a GUI

Module 3 : Properties and Bindings

Introducing JavaFX
Minimum effort and maximum impact
Comparing Java and JavaFX
Comparing JavaFX with Adobe AIR
GWT, and Silverlight
Deployment and More
Packaging and Deployment
JavaFX in Swing
Interoperability with SWT
Use a Doclet
Startup Window
Main Window
Menu Bar
Selection and Message Bar
Content Panel
Library Panel
Hierarchy Panel
Inspector Panel
Style Sheet Support
Internationalization Support
Understanding Properties
Defining a Property
Using a ChangeListener
High-Level Binding API
Using the Bindings Class
Combining Both Approaches
Observable, ObservableValue
InvalidationListener
ChangeListener
Low-Level Binding API

Module 4 : Java FX

Module 5 : JavaFX UI Controls

Module 6 : Collections and Concurrency

Application Logic
Architecture and Framework
Work with the Scene Graph
Use Properties and Binding
Work with Collections
Concurrency and Threads
Implement Best Practices
Work with Layouts
Add Text
Work with UI Controls
Build UI with FXML
Handle Events
Create Charts
Add HTML Content
Skin Applications with CSS
Drag and Drop Data
Work with Canvas
Use Image Ops
Scene Builder
Scene Builder Overview
Get Started with Scene Builder
Scene Builder User Guide
Java Collections Basics
Using a List
Using a Map
Collections Class
JavaFX Collections
Using an ObservableList
Using ObservableMap
FXCollections
Change Notifications

Module 7 : Creating Charts in JavaFX

Module 8 : Using the Media Classes

Introduction to JavaFX Charts
Pie Chart
Line Chart
Area Chart
Bubble Chart
Scatter Chart
Bar Chart
Styling Charts with CSS
Effects, Animation, and Media
Create Visual Effects
Add 2D and 3D Transformations
Add Transitions & Animation
Incorporate Media

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl