fbpx
Code: INT404
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1650

Cursus Dojo Toolkit Programmeren

27-06 t/m 29-06-2019
22-08 t/m 24-08-2019
24-10 t/m 26-10-2019
02-12 t/m 04-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Dojo Toolkit Programmeren

Cursus Dojo Toolkit Programming
De cursus Dojo Toolkit Programmeren is bestemd voor Web Developers die willen leren hoe je de Dojo Toolkit kunt gebruiken om dynamische web applicaties te ontwikkelen.

Voorkennis Dojo Toolkit

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is kennis en ervaring met JavaScript, HTML, CSS en web applicaties vereist.

Uitvoering Training Dojo Toolkit

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden geillustreerd met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Dojo Toolkit Programmeren.

Inhoud Cursus Dojo Toolkit Programmeren

De cursus Dojo Toolkit Programmeren geeft een overzicht van de werking en mogelijkheden van de Dojo Toolkit en behandelt hoe dynamische web applicaties met Dojo kunnen worden gemaakt. In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan de Dojo Architecture en de Dojo Toolkit libraries, waarbij een voorname plaats wordt ingenomen door Dojo’s Module Systeem. De deelnemers leren hoe modules in elkaar zitten en hoe ze asynchroon kunnen worden geladen via AMD, Asynchronous Module Definition. Vervolgens wordt ingegaan op de interactie met de pagina via DOM en Dynamic HTML. Hierbij komt ook event handling aan de orde. Dojo GUI interfaces met de Dijit widgets staan eveneens op het programma. Hierbij worden de verschillende types van widgets zoals command en text controls en containers behandeld. Object georienteerd programmeren met Classes en Objects in Dojo wordt besproken en er is aandacht voor hoe Ajax functionaliteit in Dojo applicaties kan worden geimplementeerd. In het verlengde hiervan wordt ingegaan op URL mapping in Dojo, het definieren van routes en back button handling en bookmarking. In de module Dojo and Rest wordt ingegaan op hoe een Dojo Applicatie een Rest Service kan benaderen. Vervolgens komt Dojo store aan de orde voor het opslaan en querying van data. En tot slot wordt aandacht besteed aan de inzet van Dojo Mobile voor applicaties voor mobile devices.

Module 1 : Dojo Intro

Module 2 : Dojo DOM Access

Module 3 : Dijit and Forms

What is Dojo?
Benefits of Dojo
Features of Dojo
JS Foundation
Dojo Usage
Dojo Architecture
Dojo Base and Core
Asynchronous Module Definition
Defining Modules
Loading Modules
Configuring Dojo
Modules Loading Modules
Locating Packages
Dojo Build System
DOM Manipulation
DOM Retrieval
DOM Creation
DOM Placement
DOM Destroy
Dojo Query
Restricting Queries
Advanced Selections
NodeList Foreach
Connecting to Events
Dojo Event Handling
On Method
Event Delegation
Publish and Subscribe
What is Dijit?
Dijit Registry
Dijit Attributes
Dijit Events
Dijit Widget Types
Menu Widgets
Layout Widgets
Tree Widgets
CheckBoxes and RadioButtons
on Change Events
NumberTextBox
DateTextBox
ValidationTextBox
Form Validation

Module 4 : Classes and Objects

Module 5 : Ajax Interaction

Module 6 : Routing

Classes and Objects
Encapsulation
Prototype Based OOP
Adding to Prototype
Dojo Object Orientation
Named Classes
Anonymous Classes
Using Mixins
Object Sharing
Using Statics
Single and Multiple Inheritance
Call Superclass Methods
Constructor Chaining
Ajax Term Explained
Classic Web Application Model
Ajax Web Application Model
Classic Synchronous Interaction
Ajax Asynchronous Interaction
XMLHttpRequest Object Methods
Sending the Request
Listening for Response
Ajax in Dojo
Dojo Request
Request GET and POST
JSON Request
JSON with Padding
URL Modification
Bookmarkable Pages
dojo/hash module
Back Button Handling
Single Page App
Topic Responses
Dojo Router
Route Parts
Router Properties
Router Callback
Register Function
Router Responses
Router Configuration

Module 7 : Dojo and REST

Module 8 : Dojo Stores

Module 9 : Dojo Mobile

What is REST?
RESTFull Web Services
ID and Links
Multiple Representations
Stateless Communications
Content Negotation
Simple Root Resource
Container Item Pattern
Map, Key, Value Pattern
Dojo Clients
DojoX and Comet
Creating Stores
dojo/stores
Memory Store
query Method
Query Engine
QueryResults
Stateful Modeling
Object Data Binding
DataGrid
Cells and Rows
Views
dojox/mobile
Dojo Bootstrap Configuration
Dojo Mobile Template
Views and Widgets
Base Widgets
FeedView
Settings View
Build Profile
Minimize Dependencies
Layers and Features
Building with Node.js

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl