Code: INT404
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 999

Cursus Dynamic HTML met Dojo Toolkit

18-12 t/m 19-12-2017
19-02 t/m 20-02-2018
23-04 t/m 24-04-2018
25-06 t/m 26-06-2018
20-08 t/m 21-08-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Dynamic HTML

Cursus Dynamic HTML met Dojo Toolkit
Web Developers die willen leren hoe je de Dojo Toolkit kunt gebruiken om dynamische web applicaties te ontwikkelen.

Voorkennis Dynamic HTML

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is kennis en ervaring met JavaScript, Dynamic HTML en web applicaties vereist.

Uitvoering Training

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden geillustreerd met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Dynamic HTML with Dojo Toolkit.

Inhoud Cursus Dynamic HTML met Dojo Toolkit

De cursus Dynamic HTML met Dojo Toolkit geeft een overzicht van de werking en mogelijkheden van de Dojo Toolkit en behandelt hoe dynamische web applicaties met Dojo kunnen worden gemaakt. Aandacht wordt besteed aan de Dojo Toolkit libraries, de relatie met Dynamic HTML, het Dojo packaging system, Dojo taal constructies en het benaderen van de DOM. Ook het Dojo event system, het publish en subscribe design pattern voor events en aspect oriëntatie komen aan de orde. Dojo GUI interfaces met de Dijit widgets staat eveneens op het programma. Hierbij worden de verschillende types van widgets zoals command en text controls en containers behandeld. En er is aandacht voor hoe Ajax functionaliteit in Dojo applicaties kan worden geimplementeerd met behulp van Dojo Remoting. Voorts wordt het gebruik van het JavaScript Object Notation (JSON) als data format in de communicatie tussen de server en de browser besproken. En tot slot wordt aandacht besteed aan de combinatie van licht gewicht REST Web Services en Dojo.

Module 1 : Introduction

Module 2 : Event Handling

Module 3 : Dijit Widgets

What is and Why Dojo Toolkit?
Dojo Toolkit Package System
Dojo Toolkit Libraries
package loading
dojo.require
Dojo and Dynamic HTML
dojo.byId
Dojo Query
Dojo Foreach
Browser normalization
DOM access and manipulation
Dojo Event System
dojo.even.connect
Connecting Objects and Functions
DOM events
Events on Objects
Chaining function calls
Disconnecting
Subscribing topics
Publishing topics
AOP event model
Drag and drop
Interface widgets
Template driven
CheckBox, RadioButton,ComboBox
CurrencyTextBox, DateTextBox
NumberTextBox,
Slider, ValidationTextBox, Textarea
Dijit Command Control
Button, DropDownButton
Menu, Toolbar
Dijit Layout
Accordion Container
Content Pane, Layout Container
Split Container
Stack Container
Tab Container

Module 4 : Dojo Remoting

Module 5 : JSON

Module 6 : Dojo and REST

How Ajax Works
Creating the XMLHttpRequest
Object Methods
Sending the Request
Object Properties
XMLHttpRequest readyState
Listening for Response
Processing the Response
Sequence diagram
Asynchronous remote calls
Remoting via xhrGet en xhrPost
Backward/Forward buttons
Bookmarking
What is JSON?
JavaScript Object Notation
JSON Data Structures
JSON Object Representation
JSON Array Representation
Why JSON over XML?
JSON encoding/decoding
JSON text
JSON and Java Technology
Send and receive JSON data
Both client and server sides
What is REST?
RESTFull Web Services
ID and Links
Multiple Representations
Stateless Communications
Simple Root Resource
Container Item Pattern
Map, Key, Value Pattern
Dojo Clients
DojoX and Comet

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl