fbpx
  • nl
  • en

VBA Cursussen

VBA Cursussen

VBA ofwel Visual Basic for Applications is een programmeertaal die gebruikt wordt voor het automatiseren van taken in Microsoft Office Applicaties. SpiralTrain verzorgt klassikale VBA trainingen voor Word, Excel en Access. SpiralTrain verzorgt op aanvraag ook advanced en maatwerk trainingen in VBA. Bezoek onze LinkedIn, Facebook of Instagram pagina voor een impressie van SpiralTrain. Klik op onderstaande links voor meer informatie over de cursussen en het rooster.

Cursus VBA Access Programmeren 2 dagen € 999
Cursus VBA Excel Programmeren 2 dagen € 999
Cursus VBA Word Programmeren 2 dagen € 999

Visual Basic for Applications (VBA) is een programmeertaal die bestemd is om applicatieprogramma’s te automatiseren of uit te breiden. Voornamelijk bekend uit de Microsoft Office serie, zoals Word, Excel en Access, maar ook gebruikt in applicaties van derden, zoals AutoCAD. De syntaxis van VBA is ontleend aan Visual Basic. Hieraan zijn een aantal opdrachten voor communicatie met de moederapplicatie toegevoegd. VBA is inmiddels beschikbaar voor bijna alle Microsoft Office applicaties zoals Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint.

Met behulp van VBA is het mogelijk toepassingen te automatiseren en de functionaliteit van de applicatie kan daardoor worden uitgebreid. VBA wordt gebruikt als een macrotaal voor die applicatie, waarin extra functies kunnen worden geprogrammeerd. De basisfunctionaliteit van het applicatieprogramma kan in een VBA programma worden aangeroepen. Een programmeur kan hiermee bijvoorbeeld een compleet systeem voor een ledenadministratie maken op basis van Access, in combinatie met specifieke zelf-geprogrammeerde functies in VBA.

VBA vervangt macrotalen, zoals WordBasic, die in de oudere versies van Microsoft Word werden gebruikt. VBA is evenals Visual Basic een quasi objectgeoriënteerde programmeertaal. Met VBA kan men echter geen onafhankelijk programma schrijven. Bij VBA heeft men steeds de moederapplicatie nodig.

Het sterke punt van VBA is de eenvoudige integratie met het OLE-automation model. Hierdoor is het mogelijk meerdere applicaties aan elkaar te knopen. Taken die normaal handmatig uitgevoerd worden kunnen op een eenvoudige manier worden geautomatiseerd. Het zwakke punt van VBA is het gebrek aan kracht in de taal, en de vaak zeer gebrekkige set “objecten” die applicaties en VBA zelf aanleveren.