fbpx

Peer Reviews

Peer Reviews

Peer reviews, of, zoals ze soms genoemd worden, peer-code reviews, of gewoon code reviews, zijn een uitstekende manier om optimaal gebruik te maken van development talent en de tijd besteed aan het vinden en oplossen van bugs te minimaliseren.

Peer reviews en de voordelen ervan worden besproken in onze cursus Agile Development .

Wat houdt een peer review in? In wezen spart een developer met een andere developer en bekijken de developers elkaars code ter verhoging van de kwaliteit, op zoek naar betere manieren om dingen te doen, en om dubbel werk en overbodige code te elimineren. De developer loopt door zijn code heen, verklaart zijn logica, laat zien hoe hij het concept of de theory heeft ontwikkeld. De peer developer suggereert, waar de fouten kunnen liggen, helpt om netelige kwesties op te lossen en werkt mee om de kwaliteit van de code te verbeteren.

Terwijl peer review een essentieel onderdeel is van zowel de wetenschappelijke als academische uitgeverij wereld, lijkt het pas onlangs wat momentum in de ontwikkeling van software te hebben gekregen. Dit terwijl zelfs bescheiden applicaties duizenden regels code kunnen hebben – en dus tienduizenden mogelijkheden voor fouten.

Succesvolle peer reviews zijn een belangrijke indicator van de kwaliteit en ze kunnen, indien regelmatig uitgevoerd, een hoop tijd en geld besparen. Als er fouten worden geïdentificeerd en gecorrigeerd voordat ze geïntegreerd zijn in de verdere bouw, zullen er minder bugs optreden en kunnen projecten sneller worden opgeleverd.

Het boek “Code Complete” geeft aan dat na het instellen van peer reviews, “Aetna Insurance Company vond 82 procent van de fouten in een programma met behulp van inspecties en was in staat om de development resources met 20 procent te verlagen.” Het verminderen van de development kosten met een vijfde is een flinke besparing en het wordt volledig gedaan door gebruik te maken van de menselijke resources die er al zijn.

Een peer review programma kan je rustig starten door een paar developers die elkaar en het proces respecteren aan elkaar te koppelen en te kijken hoe andere developers of teams reageren als ze zien dat de kwaliteit van de code verbetert. Dit zou in uw organisatie al op informele basis kunnen gebeuren. Of je zou een top-down benadering kunnen hanteren en een cultuur kunnen implementeren met collegiale toetsing als onderdeel.