fbpx

Nieuwe Xamarin Cursus

Nieuwe Xamarin Cursus

Xamarin.Forms is een nieuw mobiel ontwikkelplatform voor iOS, Android en Windows Phone dat werd uitgebracht in mei 2014. Met Xamarin.Forms kunt u user-interface code in C# en XAML schrijven die wordt gemapped naar native controls op de drie platformen.

In onze nieuwe cursus Xamarin Fundamentals wordt Xamarin.Forms besproken in de bredere context van mobile development. De cursus behandelt stap voor stap de ontwikkeling van een kleine Xamarin.Forms applicatie.

Xamarin.Forms kan ook worden toegepast door developers die uiteindelijk C# en de Xamarin.iOS en Xamarin.Android libraries willen gebruiken om de native application programming interfaces (API’s) van deze platforms aan te spreken. Xamarin.Forms kan een grote hulp zijn om aan de slag te gaan op deze platformen of om een prototype applicatie te bouwen. Met name het async keyword en de await operator worden besproken waarmee wordt getoond hoe je asynchrone programmering kunt doen met traditionele callback methods.

De cursus behandelt tevens de benodigde hardware en software configuraties en de basis principes van Xamarin.Forms programmeren, zoals het gebruik van Label, Button en stackLayout. Vereisten om aan de cursus deel te nemen is kennis van C# en enige vertrouwdheid met het gebruik van het .NET Framework.