fbpx

Java Programmer Academy

Java Programmer Academy

Java OCA en OCP certificering in 11 cursus dagen voor 4750 Euro

De Java Programmer Academy is een uniek en gedegen opleidingstraject waarmee u zich kunt certificeren tot Oracle Certified Java Programmer. Dit internationaal erkende certificaat is een bewijs van uw technische kennis en expertise met betrekking tot het ontwikkelen in Java. Een Oracle Java Certification wordt hoog gewaardeerd in de markt voor software developers. Bedrijven maken dankbaar gebruik van de kennis van Certified Java Programmers voor het uitvoeren van software development projecten. De examens zelf zijn geen onderdeel van de Academy maar dienen apart te worden geboekt en aangeschaft.

Cursus : Java Programmeren
Zelfstudie : Exercises, cases en tests
Examen : Java Programmer step1, OCA Exam
Cursus : Advanced Java Programmeren
Zelfstudie : Exercises en cases
Cursus : Java Programmer Certification
Zelfstudie : Tests
Examen : Java Programmer step2, OCP Exam
oca-and-ocp

Uniek in opzet

De Java Programmer Academy bestaat uit een drietal modules die logisch op elkaar volgen en die opleiden tot examens. De modules worden gevolgd op basis van open rooster, hetgeen betekent dat cursisten van verschillende bedrijven aan de opleidingen deelnemen. De opzet van de Academy is er op gericht dat u na afloop van iedere module uw kennis verder verwerkt door middel van zelfstudie en door praktijkervaring op te doen. Na afloop van de module krijgt u daartoe de beschikking over cases om het geleerde te oefenen en in praktijk te brengen. Alvorens de echte examens te doen krijgt u de kans uw kennis te testen door het doen van proefexamens. Na het behalen van de examens verkrijgt u de daarbij horende certificatie.

Doorlooptijd

De Java Programmer Academy wordt 6 keer per jaar gegegeven en bestaat uit in totaal 11 cursusdagen in 2 maanden. Iedere 2 maanden start er een Academy. In het algemeen is het gezien de zwaarte van de stof af te raden om de modules kort achter elkaar te volgen. Veeleer ligt het voor de hand om na het volgen van een module eerst het bijbehorende examen te doen en vervolgens 1 of 2 maanden later de volgende modules  met het bijbehorende examen. Een doorlooptijd van een half jaar is niet ongebruikelijk, maar bij een hoog kennisniveau en leervermogen kan het ook sneller.

duke-juggle
finger-up-duke

Wat leert u

Na het succesvol doorlopen van de Java Programmer Academy bent u in staat Java standalone applicaties te bouwen, Java database applicaties te bouwen die gebruik maken van JDBC en SQL queries, Java concurrency en Java networking toe te passen in applicaties. Gedurende de opleiding leert u verder werken met de Eclipse IDE.

Tests

Na afloop van modules die voorafgaan aan één van de examens voor een Java certificaat krijgt u een test die de voorbereiding vormt op het examen. De test is representatief voor het examen. Aan de hand van de tests kunt u zich een beeld vormen of u voldoende kennis heeft om het examen te kunnen halen. U krijgt de beschikking over 2 tests per examen.

duke-swings
hashcodeduke

Cases

Na afloop van diverse modules krijgt u een aantal exercises of een case om hetgeen in een module is geleerd toe te passen. De cases hebben betrekking op voorbeelden uit de praktijk van de software ontwikkeling en dragen een zakelijk karakter. De uitwerking van de exercises of de case wordt na verloop van tijd aan u uitgereikt.

Examens

Tijdens de Academy kan men een 2-tal examens afleggen namelijk het Java Programmers Exam step1 en het Java Programmers Exam step2. Een groot deel van de examens bestaat uit multiple choice vragen. Na het behalen van de examens verkrijgt men de bijbehorende certificaten

dukecertificate