fbpx

Geen categorie cursussen

Doelgroep Cursus Test Driven Development met JUnit

Cursus Test Driven Development Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java developers die JUnit willen gebruiken voor Test Driven Development.

Voorkennis Test Driven Development

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in Java vereist.

Uitvoering Training Test Driven Development met JUnit

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demos dienen ter verduidelijking van de behandelde concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Test Driven Development met JUnit

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Test Driven Development met JUnit.

Inhoud Cursus Test Driven Development

De cursus Test Driven Development met JUnit leert de deelnemers de beginselen van en de redenering achter Test Driven Development en de rol van unit testing daarin. Na een overzicht van de verschillende types van testen en het gebruik ervan, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de werking van de JUnit library, de integratie van deze library in Eclipse en het gebruik van assertions in Test Cases en Test Suites. Fixtures voor de formulering van de pre-en postcondities van Test Cases worden besproken evenals de automatisering van tests en het concept van continuous integration. Vervolgens komt de methodologie van Test Driven Development (TDD) aan de orde, worden de drie regels van TDD en de stappen in TDD uitgelegd en komen de voordelen en de beperkingen van TDD ter sprake. De deelnemers zullen TDD oefenen op zogenaamde code Kata’s, kleine programmeer problemen die zij oplossen met met behulp van TDD. Na een overzicht van het belang van het schrijven van clean code, wordt het gebruik van stubs en mocks behandeld. Deze stubs en mocks worden in een test omgeving gebruikt als vervanging voor code die nog niet klaar is. In een productie omgeving komt echte code dan voor de stubs of mocks in de plaats. Hierbij wordt de Mockito library gebruikt als voorbeeld van een mocking framework. Tot slot wordt aandacht besteed aan de database unit testen met behulp van DbUnit en het testen van web applicaties met behulp van HtmlUnit.

Module 1 : Unit Testing

Module 2 : JUnit

Module 3 : Test Driven Development

What is Unit Testing?
Benefits of Unit Testing
Manual Testing
Automated Testing
Time to Test
Unit Test Example
Unit Testing Best Practises
Using Seams
Testing Frameworks
Other Types of Testing
Continuous Integration
Regression Testing
Usability Testing
Exploratory Testing
Acceptance Tests
Concurrency Bug
Concurrency Testing
What is JUnit?
JUnit Features
JUnit Integration
JUnit View in Eclipse
JUnit Test Code
JUnit Classes
JUnit Class Diagram
Test Cases
TestCase Class
TestResult Class
JUnitCore
Assert Statements
Assert Class
Fixtures
Test Suites
Annotations
Special Cases
Testing for Exceptions
What is Test Driven Development?
Traditional Testing versus TDD
Three Rules of TDD
Steps in TDD
Test Cycles
Benefits of TDD
Limitations of TDD
Testing versus Design
TDD Adaptation
Behavior Driven Development
Designing for Testing
Code Kata’s
Example Kata
Domain Model
Kata Test and Implementation

Module 4 : Clean Code

Module 5 : Stubs and Mocks

Module 6 : Database Unit Testing

What is Clean Code?
Clean Code Principles
Technical Debt
Meaningful Naming
Naming Guidelines
What to Avoid
Functions
Abstraction Level
Switch Statements
Function Arguments
Avoid Side Effects
Command Query Separation
Comments
Expressing in Code
Good Comments
Bad Comments
Code Smells
Using Test Doubles
What are Stubs?
Stub Usage
Method under Test
Stub HTTP Connection
Stubbing Web Server
Use Embedded Web Server
Stubbing Server Resources
Using Jetty Handlers
Mock Object
Simple Mock Example
Collaborating Objects
Mock Implementation
Test using Mock
Anti Patterns
Using Mockito
Unit Testing Data Access
Types of DB Unit Testing
Database Integration Unit Testing
DB Unit
Advantages of DBUnit
DB Unit Life Cycle
Core Components
IDataSet Implementations
Concrete Database Operations
Presetting Database Data
Extract Data From Database
DBUnit Fixture
Setup Tables and Dataset
Data Access Test Cases
Abstract Class Fixture

Module 7 : Web Application Testing

Testing Web Applications
What is HTMLUnit
HTMLUnit Features
Simple HTMLUnit Test
Imitating Browsers
HTML Form Test
Finding Specific Elements
Button Click Test