fbpx
Code: PHP580
Duur in dagen: 4
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1999

Cursus Symfony Framework Programmeren

06-08 t/m 09-08-2019
08-10 t/m 11-10-2019
10-12 t/m 13-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Symfony Framework Programmeren

Cursus Symfony Framework PHP developers die robuste en onderhoudbare Web Applications willen ontwikkelen met het Symfony PHP Framework.

Voorkennis Cursus Symfony Framework

Ervaring met PHP Programmeren en object georienteerd programmeren met PHP is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Uitvoering Training Symfony Framework Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Symfony Framework Programming

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Symfony Framework Programming.

Inhoud Cursus Symfony Framework

In deze cursus leren de deelnemers moderne PHP applicaties te bouwen met het state of the art Symfony Framework. Symfony heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een van de meest populaire PHP frameworks. Dit is te danken aan het gebruiksgemak, de goede performance, het dependency injection mechanisme en de rechtstreeks inzetbare componenten. In de cursus leert u Symfony te installeren en een omgeving to prepareren voor applicatie ontwikkeling. Aan de orde komen Symfony’s routing architecture, het opvangen van requests en het genereren van responses. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de Twig templates en template inheritance. Vervolgens wordt ingegaan op de Doctrine Object Relational Mapping implementatie waarmee PHP classes en hun relaties worden opgeslagen in de database. Symfony biedt veel faciliteiten voor Forms en ook deze worden uitgebreid besproken. Hierbij komt ook form validatie aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op service classes, de service architecture en het registreren van services bij de container. Eveneens wordt ingegaan op de security faciliteiten die Symfony te bieden heeft, zoals authentication en authorization met de User Entity class. Verder komen ook gevanceerde onderwerpen zoals de kernel van Symfony, het ingrijpen op de routering en de implementatie van dependency injection aan bod. Tenslotte is er aandacht voor de creatie van een Rest API met Symfony. Aan het eind van de cursus heeft u een uitgebreide cases study met Symfony doorlopen en bent u in staat robuste Web applicaties met Symfony maken.

Module 1 : Symfony 3 Intro

Module 2 : Bundles

Module 3 : Data Access

Why Symfony?
Installing Symfony
Console commands
Namespaces
Controller and Route
How bright is the future?
Installation
Composer and Packagist
Installing Symfony via Composer
The road map
Checking the installation
Request and Response Life Cycle
Anatomy of a bundle
Generating a new bundle
Best practices
Custom bundles versus AppBundle
Creating templates with TWIG
Controller/View interaction
Conditional templates
Make it dynamic
Installing bundles
Creating data fixtures
Loading data fixtures
Defining and prioritizing features
Database configurations
Generating an entity
What is Object Relational Mapping
Entity Classes
Using doctrine
Inserting new Objects
Adding Columns
Updating Table Schema
Database Migrations
Migrations Workflow
Nullable Columns

Module 4 : Caching in Symfony

Module 5 : Presentation Layer

Module 6 : Security in Symfony

Caching in Symfony
Definition of a cache
Characteristics of a good cache
Caches in a Symfony project
Key players in the
Reverse proxy cache
Set expiration for dashboard page
Validation strategy
Expiration stategies
Validation strategies
Doctrine cache
ESI for selective caching
Sophisticated bundles
Asset management
How templates are organize
Navigate or not to navigate
What is Bootstrap?
MopaBootstrapBundle
Bootstrap configuration
Creating menus
Rendering the menu
Dashboard template
Overriding templates
Profile-related templates
Changing the backend logo
Authentication
Authorization
User Class
Dashboard and Security
Security is organization
Authentication
Authorization
FOSUserBundle
Security settings
Adding FOSUserBundle
Adding routes

Module 7 : Testing

Module 8 : Forms and Validation

Module 9 : Rest API

TDD and BDD with Codeception
Creating a functional test
Developing the missing code
Creating the unit tests
Setting up the database
Recreating the database for test
Creating unit tests
Writing code to pass test
Running functional and unit tests
On the CI side of the story
Form Input
Filtering
Validating Forms
Rendering Forms
Creating Forms
Save and Redirect
setFlash and Dance
Flash Messages
Utilities
Validators
Decorators
Decorating Process
Sub Forms
What is REST?
Rest Services
Resource ID’s
REST Web Services
Simple REST Examples
REST Web Service Principles
Multiple Representations
Embedded Path Parameters
Common REST Patterns
Resources URI Access
JavaScript Object Notation (JSON)

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl