fbpx
 • nl
 • en
In verband met Corona gaan alle trainingen tot 1 juni door als 'Live op afstand trainingen'.

Cursus iOS Development met Objective C

Cursus iOS Development met Objective C
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : iOS Intro

  Module 2 : Objective C Overview

  Module 3 : MVC Architecture

  Versions of iOS
  Supported Devices
  Command Line Interaction
  Apple Approval Process
  Installing XCode
  Updating XCode
  Code Development
  Code Tracking
  Debugging Utilities
  Navigation Tools
  Anatomy of an iOS Device
  iOS Architecture
  Available SDKs
  Version Compatibility
  Basic Syntax
  Objects and Classes
  Using Dynamic Binding
  Using ARC
  Hardware Interaction
  Data Types and Structs
  Flow Control
  Pointers
  Heap and Stack
  id Data Type
  Type Safety
  Function Support of Objects
  Protocols
  Categories
  Blocks
  MVC Paradigm
  Role of Model
  Role of View
  Role of Controller
  Application Design Process
  Model View Controller (MVC)
  Target-Action Pattern
  Subclassing
  Delegation
  Service Oriented Architecture
  Web Services Overview
  Apple Push Notification Service (APNs)

  Module 4 : Using NextStep Types

  Module 5 : Views

  Module 6 : Multitasking

  NSDate
  NSPoint
  NSSize
  NSString
  Collection Objects
  NSSet
  NSMutableSet
  NSArray
  NSMutableArray
  NSDictionary
  NSMutableDictionary
  Views and View Controllers
  Using Generic Views
  View Controllers
  Apple's UI Design Standards
  Utilizing Controls
  Storyboards
  Specific Purpose Views
  Text View
  Web View
  Map View
  Table and Table Cell View
  Designing Views
  Custom View Transitions
  Custom Animations
  Creating Threads
  Asynchronous Processing
  Syntax of Blocks
  Purpose of Blocks
  Block Animation Methods
  Multithreaded Blocks
  Apps Moving to Background
  Detecting Low Memory Events
  Solving Low Memory Events
  Handling Custom Events
  Handling Exceptions

  Module 7 : Persistence

  Module 8 : Networking

  Module 9 : Deployment

  Storing user preferences
  NSFileManager
  NSFileHandle
  NSData
  Pathnames in Swift
  Working with Directories
  Working with Files
  Reading and Writing from a File
  Key-Value Data
  SQLite Integration
  Using SQLite Directly
  Overview of Core Data
  Managed Objects
  Persistent Store Coordinator
  Entity Descriptions
  Retrieving and Modifying Data
  Reachability
  Synchronous Downloads
  Asynchronous Downloads
  Handling Timeouts
  Sending HTTP GET
  Sending POST Requests
  Parsing JSON
  Parsing XML
  Validating XML
  Transforming XML
  Signing Assets
  Developer Certificates
  Assigning Devices
  Xcode Integration
  Performance
  Power Optimization
  Measuring Performance
  Responsiveness
  Memory Usage
  Networking and Power
  Deployment
  Icons and Launch Images
  Archiving
  Distribution
  iTunes Connect
 • Doelgroep Cursus iOS Development met Objective C

  Cursus iOS Development met Objective C Deze cursus is bedoeld voor developers die Objective C willen gebruiken voor het ontwikkelen van iOS apps voor de iPhone en de iPad.

  Voorkennis Objective C

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is enige voorkennis van en ervaring met programmeren in Objective C vereist.

  Uitvoering Training iOS Development met Objective C

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercise wisselen elkaar af. In de cursus wordt gewerkt met de iOS 8 SDK, Xcode 6 en Interface Builder. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering iOS Development met Objective C

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat iOS Development met Objective C.

 • Cursus iOS Development met Objective C

  In de cursus iOS Development met Objective C leren de deelnemers om apps te ontwikkelen voor de iPhone en de iPad met de programmeer taal Objective C en Apple's Cocoa Touch framework. Aan de orde komt het werken met XCode 6 en andere development tools en de iOS applicatie development architectuur. Na een review van de Objective C taal wordt aandacht besteed aan het gebruik van de juiste Objective C technieken en patterns. Vervolgens wordt het ontwerpen van User Interfaces met UI controls en storyboards besproken en worden technieken voor het tekenen en animaties onderzocht. Ook het gebruik van multitasking met threads in iOS en het laten draaien van apps in de background komt aan de orde. Ook in mobiele devices bestaat de behoefte om data locaal op te slaan zoals user data of preferences en dit wordt besproken aan de hand van Core Data en SQLite. Daarnaast staat het verwerken van XML en JSON data in apps op het programma en komen nog een aantal aan de orde die te maken hebben met het deployen van apps op devices. Tenslotte komen nog een aantal best practices om te programmeren voor zowel iPhone and iPad devices aan bod.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.