Code: XML505
Duur in dagen: 1
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 550

Cursus XBRL Overview

17-05 t/m 17-05-2018 startgarantie
05-06 t/m 05-06-2018
24-07 t/m 24-07-2018
25-09 t/m 25-09-2018
27-11 t/m 27-11-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep XBRL

Cursus

Cursus XBRL De cursus XBRL Overview is bedoeld voor accountants en financieel specialisten die willen leren hoe XBRL documenten moeten worden gelezen en begrepen.

Voorkennis Cursus XBRL

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van de basis syntax van XML nodig.

Uitvoering Training XBRL Overview

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo’s dienen te verduidelijking van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus XBRL

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XBRL Overview.

Inhoud XBRL Overview Cursus

De cursus XBRL Overview behandelt de basis concepten van de Extensible Business Reporting Language (XBRL). XBRL is een XML vocabulaire dat wordt gebruikt voor het uitwisselen van in het bijzonder financiële gegevens. Na de bespreking van XBRL als mijlpaal en als standaard voor financiële informatie uitwisseling, worden een aantal specifieke toepassingen van XBRL behandelt. Er wordt besproken hoe concept rapporten kunnen worden omgezet in XML tags en hoe meta-informatie aan deze tags wordt toegewezen. Er wordt ook besproken hoe XBLR documenten op XML Schema’s kunnen worden gebaseerd en hoe business rules kunnen worden afgedwongen. Voorts wordt aandacht besteed aan de creatie van documenten, het specificeren van numerieke contexten en attributen en de representatie van complexe types met tupels. Tot slot komen enkele toepassingen van XBRL aan de orde en wordt ingegaan op de uitbreidbaarheid van XBRL.

Module 1 : XBLR Intro

Module 2 : Taxonomies

Module 3 : XBRL Filing

What is XBRL?
Taxonomy and Instance
Tooling
Financial Reporting Overview
Standards and Regulations
Legacy Workflow
XBRL Solution
XBRL Data Validation
XBRL and Financial Reporting
Standards
Producing an XBRL Report
Taxonomies
Selecting a Taxonomy
Instances
Business Report
Intro to Taxonomies
Elements
Attributes
More Attributes
Basic Attributes
Relationships
Linkbases
Accountants Note
Example Elements and Attributes
Multidimensional Data
Demo
Validation
Intro XBRL Filing
XBRL Filing Tools
Accountants Note
Iterative Process
Financial Statement vs Taxonomy
Model Extension Taxonomy
Mapping Financial Statements
Create Instance and Code
XBRL and Financial Reporting
Generate Financial Report

Module 4 : Extension Taxonomies

Module 5 : Mapping Financial Data

Module 6 : Generating Reports

Extension Taxonomy
Create new Taxonomy
Namespaces
XBRL Namespaces
Creating a Namespace
XLink
XLink Example
Adding Linkbases
Tech Note Elements
Adding Elements
Tech Note Link Roles
Adding Link Roles
Tech Note Relationships
Locators and Arcs
Creating Relationships
Presentation Relationships
Mapping Intro
Importing
Importing Source Data
Importing a Taxonomy
Mappping Dimension Values
Mapping Context
Mapping Facts
Mapping Footnotes
Complete Mapping
Editing Default Units
Options and Properties
Functions and Filters
Hypercubes
Types of Hypercubes
Editing Hypercubes
Report Intro
Basic Concepts
Creating and SPS
Taxonomy Structure
Building a Basic SPS
Formatting
Style Repository
Table Wizard
Using Table Wizard
Generating Reports

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl