Code: XML505
Duur in dagen: 1
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 550

Cursus XBRL Overview

23-01 t/m 23-01-2018
27-03 t/m 27-03-2018
05-06 t/m 05-06-2018
24-07 t/m 24-07-2018
25-09 t/m 25-09-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep XBRL

Cursus

Cursus XBRL Deze cursus is bedoeld voor accountants en financieel specialisten die willen leren hoe XBRL documenten moeten worden gelezen en begrepen.

Voorkennis Cursus XBRL

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van de basis syntax van XML nodig.

Uitvoering Training XBRL Overview

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo’s dienen te verduidelijking van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus XBRL

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XBRL Overview.

Inhoud XBRL Overview Cursus

De cursus XBRL Overview behandelt de basis concepten van de Extensible Business Reporting Language (XBRL). XBRL is een XML vocabulaire dat wordt gebruikt voor het uitwisselen van in het bijzonder financiële gegevens. Na de bespreking van XBRL als mijlpaal en als standaard voor financiële informatie uitwisseling, worden een aantal specifieke toepassingen van XBRL behandelt. Er wordt besproken hoe concept rapporten kunnen worden omgezet in XML tags en hoe meta-informatie aan deze tags wordt toegewezen. Er wordt ook besproken hoe XBLR documenten op XML Schema’s kunnen worden gebaseerd en hoe business rules kunnen worden afgedwongen. Voorts wordt aandacht besteed aan de creatie van documenten, het specificeren van numerieke contexten en attributen en de representatie van complexe types met tupels. Tot slot komen enkele toepassingen van XBRL aan de orde en wordt ingegaan op de uitbreidbaarheid van XBRL.

Module 1 : XBLR Intro

Module 2 : XBRL Taxonomies

Module 3 : XBRL Instance documents

What is XBLR?
Open Standard
Electronic Reporting Standard
XBRL Adoption Drivers
Who is using XBRL
Benefits of XBRL
Financial Metadata
Taxonomies and Metadata
Web and Business Reporting
Who names the tags?
XBLR Tagged dates
Components of a taxonomy
Relationships between data
Attaching Metadata
Using XML Schemas
Applying Business Rules
Defining numeric and nonnumeric contexts
Specifying attributes for contexts
Representing complex values ??with tuples
Specifying relationships
Multiplicity
Optional Values

Module 4 : Applications of XBRL

XBRL for Financial Statements
Mapping traditional reports
XBRL for General Ledger
Analyzing and rendering with XBRL
XBRL for Journal Entry Reporting
Limitations or Replace existing Taxonomies
Extending XBLR
Defining new namespaces for new taxonomy

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl