fbpx
Code: XML505
Duur in dagen: 1
Download: Open Rooster.pdf
€ 599

Cursus XBRL Overview

26-07 t/m 26-07-2019
27-09 t/m 27-09-2019
29-11 t/m 29-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus XBRL

Cursus XBRL OverviewDe cursus XBRL Overview is bedoeld voor accountants en financieel specialisten die willen leren hoe XBRL documenten moeten worden gelezen en begrepen.

Voorkennis Cursus XBRL

Om aan de cursus XBRL Overview te kunnen deelnemen is kennis van de basis syntax van XML nodig.

Uitvoering Training XBRL Overview

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo’s dienen te verduidelijking van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus XBRL

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XBRL Overview.

Inhoud XBRL Overview Cursus

De cursus XBRL Overview behandelt de basis concepten van de Extensible Business Reporting Language (XBRL). XBRL is een XML vocabulaire dat wordt gebruikt voor het uitwisselen van financiële gegevens en het opstellen van financiële rapporten. De fundamenten van XBRL zijn gebaseerd op XML standaarden als XML Schema, XLink en XPointer en hiervan worden de essenties besproken. Verder wordt ingegaan op het opstellen van een XBRL taxonomie in de vorm van een XML Schema. Eigenlijk moeten we in dit verband spreken van een Discoverable Taxonomy Set bestaande uit diverse XML Schema’s en linkbases in de vorm van XML files met meta informatie. Er wordt besproken hoe concept rapporten kunnen worden omgezet in XML tags en hoe meta-informatie aan deze tags wordt toegewezen. De diverse linkbases voor het labelen, presenteren en refereren van informatie worden besproken. En ook de calculation linkbase waarmee simpele business rules kunnen worden afgedwongen komt aan bod. Voorts wordt aandacht besteed aan XBRL instance documenten, het specificeren van numerieke contexten en attributen en de representatie van data in meer dimensies. Tot slot komen enkele toepassingen van XBRL aan de orde en wordt ingegaan op de uitbreidbaarheid van XBRL o.a. met complexere business rules in de XML Formula linkbase.

Module 1 : XBLR Intro

Module 2 : Taxonomies

Module 3 : Linkbases

What is XBRL?
What is XML?
XML versus XBRL
XLink and XPointer
Benefits of XBRL
Taxonomy and Instance
Extension Taxonomies
XBRL Specifications
Financial Reporting Overview
GAAP and IFRS
Legacy Reporting Workflow
Single Source of Data
XBRL Business Report
What are Taxonomies?
XBRL Taxonomy Standards
Taxonomy Parts
Schematic Overview
Taxonomy Selection
Taxonomy Schema
Concept Definitions
Item Data Types
XML Schema Data Types
Taxonomy Elements
Concept Attributes
Taxonomy Relationships
Linkbases References
What are Linkbases?
Characteristics of Linkbases
Roles and Arcroles
Label Linkbase
Language Support
Label Linkbase Roles
Reference Linkbase
Reference Linkbase Roles
Calculation Linkbase
Calculation Relations Concerns
Definition Linkbase
Definition Linkbase Roles
Presentation Linkbase

Module 4 : Instance Documents

Module 5 : Dimensions

Module 6 : XBRL Modules

Instance Documents
XBRL Root
XBRL Root Attributes
Facts
Items and Tuples
Contexts
Context Entity
Context Period
Context Scenario
Context Examples
Units
Editing Default Units
Validation
Mapping Intro
Multidimensional Model
Pivot Tables
Mappping Dimension Values
Mapping Context
Mapping Facts
Mapping Footnotes
Complete Mapping
Options and Properties
Functions and Filters
Hypercubes
Types of Hypercubes
Editing Hypercubes
Extending XBRL
Taxonomy Types
XBRL Formula 
Formula Linkbase
Using XPath
Binding Variables
Value Expressions
Calculations Results
Standard Predicates
Equality Testing
Inline XBRL
XBRL Versioning
XBRL Table Linkbase

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl