fbpx

Cursus XBRL Overview

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus XBRL Overview : Inhoud

  De cursus XBRL Overview behandelt de basis concepten van de Extensible Business Reporting Language (XBRL). XBRL is een XML vocabulaire dat wordt gebruikt voor het uitwisselen van financiële gegevens en het opstellen van financiële rapporten.

  XBRL Intro

  De fundamenten van XBRL zijn gebaseerd op XML standaarden als XML Schema, XLink en XPointer en hiervan worden de essenties besproken. Verder wordt ingegaan op het opstellen van een XBRL taxonomie in de vorm van een XML Schema.

  Discoverable Taxonomy Set

  Eigenlijk moeten we in dit verband spreken van een Discoverable Taxonomy Set bestaande uit diverse XML Schema's en linkbases in de vorm van XML files met meta informatie.

  Linkbases

  Er wordt besproken hoe concept rapporten kunnen worden omgezet in XML tags en hoe meta-informatie aan deze tags wordt toegewezen. De diverse linkbases voor het labelen, presenteren en refereren van informatie worden besproken. En ook de calculation linkbase waarmee simpele business rules kunnen worden afgedwongen komt aan bod.

  XBRL Instance Documents

  Voorts wordt aandacht besteed aan XBRL instance documenten, het specificeren van numerieke contexten en attributen en de representatie van data in meer dimensies.

  XML Formula Linkbase

  Tot slot komen enkele toepassingen van XBRL aan de orde en wordt ingegaan op de uitbreidbaarheid van XBRL o.a. met complexere business rules in de XML Formula linkbase.

 • Cursus XBRL Overview : Training

  Doelgroep Cursus XBRL Overview

  De cursus XBRL Overview is bedoeld voor accountants en financieel specialisten die willen leren hoe XBRL documenten moeten worden gelezen en begrepen.

  Voorkennis Cursus XBRL Overview

  Om aan de cursus XBRL Overview te kunnen deelnemen is kennis van de basis syntax van XML nodig.

  Uitvoering Training XBRL Overview

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's dienen te verduidelijking van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering XBRL

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XBRL Overview.

  Cursus XBRL Overview
 • Cursus XBRL Overview : Modules

  Module 1 : XBLR Intro

  Module 2 : Taxonomies

  Module 3 : Linkbases

  What is XBRL?
  What is XML?
  XML versus XBRL
  XLink and XPointer
  Benefits of XBRL
  Taxonomy and Instance
  Extension Taxonomies
  XBRL Specifications
  Financial Reporting Overview
  GAAP and IFRS
  Legacy Reporting Workflow
  Single Source of Data
  XBRL Business Report
  What are Taxonomies?
  XBRL Taxonomy Standards
  Taxonomy Parts
  Schematic Overview
  Taxonomy Selection
  Taxonomy Schema
  Concept Definitions
  Item Data Types
  XML Schema Data Types
  Taxonomy Elements
  Concept Attributes
  Taxonomy Relationships
  Linkbases References
  What are Linkbases?
  Characteristics of Linkbases
  Roles and Arcroles
  Label Linkbase
  Language Support
  Label Linkbase Roles
  Reference Linkbase
  Reference Linkbase Roles
  Calculation Linkbase
  Calculation Relations Concerns
  Definition Linkbase
  Definition Linkbase Roles
  Presentation Linkbase

  Module 4 : Instance Documents

  Module 5 : Dimensions

  Module 6 : XBRL Modules

  Instance Documents
  XBRL Root
  XBRL Root Attributes
  Facts
  Items and Tuples
  Contexts
  Context Entity
  Context Period
  Context Scenario
  Context Examples
  Units
  Editing Default Units
  Validation
  Mapping Intro
  Multidimensional Model
  Pivot Tables
  Mappping Dimension Values
  Mapping Context
  Mapping Facts
  Mapping Footnotes
  Complete Mapping
  Options and Properties
  Functions and Filters
  Hypercubes
  Types of Hypercubes
  Editing Hypercubes
  Extending XBRL
  Taxonomy Types
  XBRL Formula 
  Formula Linkbase
  Using XPath
  Binding Variables
  Value Expressions
  Calculations Results
  Standard Predicates
  Equality Testing
  Inline XBRL
  XBRL Versioning
  XBRL Table Linkbase
 • Cursus XBRL Overview : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus XBRL Overview : Reviews

 • Cursus XBRL Overview : Certificaat