fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus Xamarin Mobile Development

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Xamarin Mobile Development : Training

  Doelgroep Cursus Xamarin Mobile Development

  De cursus Xamarin Mobile Development is bestemd voor developers die het Xamarin Framework willen gaan gebruiken voor de creatie van cross-platform mobile apps voor iOS, Android en Windows.

  Voorkennis Xamarin Mobile Development

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met het programmeren in C# of Java vereist. Ervaring met Visual Studio en Mono voor Android is wenselijk.

  Uitvoering Training Xamarin Mobile Development

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s worden gebruikt voor de begrippen te verhelderen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Xamarin Mobile Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Xamarin Mobile Development.

  Cursus Xamarin Mobile Development
 • Cursus Xamarin Mobile Development : Inhoud

  In de cursus Xamarin Mobile Development leren de deelnemers cross-plaform apps te maken met het Xamarin Framework.

  Met Xamarin worden native apps ontwikkeld voor Android, iOS en Windows devices uitgaande van een shared code base in C#. Apps die gebouwd worden met Xamarin gebruiken standard native user interface controls die er niet alleen zo uit zien als de gebruiker verwacht maar zich ook zo gedragen.

  Xamarin apps kunnen de volledige API van het onderliggende platform benaderen inclusief platform specifieke zaken zoals ARKit en Android Multi-Window mode. Bovendien gebruiken apps die ontwikkeld zijn met het Xamarin Framework platform specifieke hardware acceleratie en worden ze gecompileerd naar native code wat resulteert in optimale performance.

  De cursus gaat van start met een introductie in de Xamarin tooling zoals device emulatoren en de integratie in Visual Studio. Vervolgens aandacht besteed aan de principes van Cross Platform Development met App Navigation techniques, Xamarin.Forms en Portable Class Libraries. Hierbij komt ook markup in XAML en het gebruik van de iOS interface builder aan bod.

  Er wordt behandeld hoe om te gaan met activities en de activity lifecycle in Android en met controllers en de ViewController lifecycle in iOS. Ook wordt ingegaan de layout van User Interfaces en de integratie van REST services en asynchrone calls.

  Onderdeel van de cursus zijn ook data access met een locale SQLite data source, de toegang tot locatie en camera access en data binding met user interface elementen. Voorst zijn de MVVM Architecture en het gebruik van Collection Views onderdeel van het cursus programma.

  En tenslotte is er aandacht voor triggers, behaviors en page navigation.

 • Cursus Xamarin Mobile Development : Modules

  Module 1 : Xamarin Intro

  Module 2 : App Structure

  Module 3 : Text Handling

  Cross Platform Development
  Xamarin background
  Xamarin tools
  Installation
  Device Emulators
  GenyMotion virtual Android devices
  XCODE iPad/IPhone emulators
  Mono, MonoTouch and Mono.Android
  Visual Studio Integration
  Cross-platform development
  Local Storage
  App Navigation Techniques
  Native or HTML
  Xamarin.Forms
  Linked files in Visual Studio.
  Shared Projects
  Compiler directives
  Portable Class libraries
  XAML markup
  Android coded UI approach
  iOS Interface Builder
  iOS coded UI
  MonoTouch Dialog Framework
  HTML WebView Control
  HTML UIWebView Control
  Xamarin.Forms in Detail
  Form Validation

  Module 4 : Layouts

  Module 5 : Event Handling

  Module 6 : Data and Location Access

  Android Activities
  Activities lifecycle
  ListActivity
  ListAdapter
  iOS Controllers
  iOS ViewController lifecycle
  iOS NavigationController.
  UITableViewController
  UITableViewSourceIntroduction to REST
  HTTP Calls
  JSON Serialisation
  Public REST API
  Resource ID's
  Standard Methods
  Data Contracts
  Building proxies
  Asynchronous patterns
  Async and await
  REST in Android
  REST in iOS
  XML Access
  JSON Access
  Using SQLite in Android
  Using SQLite in iOS
  SQLite and ORM
  Using External Storage
  Synchronisation to Cloud
  iOS location Manager Classes
  Using maps op iOS
  Using maps on Android
  Translate Location Coordinates
  Tracking Applications
  Using the camera

  Module 7 : Data Binding

  Module 8 : MVVM Architecture

  Module 9 : Collection Views

  Bindable Infrastructure
  Bindable Object Class
  BindableProperty and BindingBase
  LINQ Expression Object
  SetBinding method
  BindingExtension class
  ReferenceExtension class
  INotifyPropertyChanged
  IValueConverter
  x:Reference binding
  Binding Markup Extension
  BindingContext
  Binding Context Propagation
  Binding Modes
  MVVM Layers
  Model for Data
  View for UI
  ViewModel Connection
  Layer Communication
  Interactive properties
  Xamarin.FormsBook.Toolkit
  Color ViewModel
  Streamlining View Model
  Command Interface
  Execute
  CanExecute
  Simple Method Executions
  Application Lifecycle
  Collection Types
  IEnumerable and ICollection
  Picker
  Options with Picker
  Picker Data Binding
  SelectedIndex
  ListView
  ItemsSource
  Collections and Selections
  Row Separator
  ObservableCollection
  ListView Interactivity
  TableView
  Templates and Cells

  Module 9 : Triggers and Behaviors

  Module 10 : Page Navigation

  Trigger Objects
  PropertyChanged Handler
  pre-Trigger value
  Trigger Actions
  Trigger Animations
  EventTriggers
  ScaleUpAndDownAction
  Data Triggers and MultiTriggers
  Combining Conditions
  AndConditions
  Behaviors
  BehaviorEntryValidation
  Behaviors with Properties
  Responding to Taps
  Start Pages
  Back Button Navigation
  Modal Pages
  Modeless Pages
  PushAsync
  PushModelAsync
  Navigation Bar
  Task Objects
  PopAsync
  PopModalAsync
  Enforcing Modality
  Navigation Variations
  Navigation Menu
  Dynamic Page Generation
 • Cursus Xamarin Mobile Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Xamarin Mobile Development : Reviews

 • Cursus Xamarin Mobile Development : Certificaat