fbpx

Cursus Xamarin Mobile Development

In de cursus Xamarin Mobile Development leren de deelnemers cross-platform apps te maken met het Xamarin Framework, het .NET framework en C#.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Xamarin Mobile Development : Inhoud

  Xamarin Intro

  Met Xamarin worden native apps ontwikkeld voor Android en iOS devices uitgaande van een shared code base in C#. Apps die gebouwd worden met Xamarin gebruiken standard native user interface controls die er niet alleen zo uit zien als de gebruiker verwacht, maar zich ook zo gedragen.

  Xamarin Development

  Xamarin apps kunnen de volledige API van het onderliggende platform benaderen inclusief platform specifieke zaken zoals Augmented Reality Kit van Apple en Android Multi-Window mode. Bovendien gebruiken apps die ontwikkeld zijn met het Xamarin Framework platform specifieke hardware acceleratie en worden ze gecompileerd naar native code wat resulteert in optimale performance.

  Xamarin.Forms

  De cursus gaat van start met een introductie in de Xamarin tooling zoals device emulatoren en de integratie in Visual Studio. Vervolgens aandacht besteed aan de principes van Cross Platform Development met App Navigation techniques, Xamarin.Forms en Portable Class Libraries. Hierbij komen ook markup in XAML, de diverse User Interface elementen en layout mogelijkheden aan bod.

  Data Binding

  Vervolgens wordt ingegaan op de MVVM Architecture, het gebruik van App lifecycle events en de data binding tussen user interface elementen de achterliggende code. Hierbij wordt ook page navigation besproken.

  Triggers en Behaviors

  En ook Triggers en Behaviors komen aan bod. Met Triggers kun je declaratief acties in XAML specificeren die worden uitgevoerd als voldaan wordt aan bepaalde condities. Met Behaviors kan functionaliteit aan User Interface Controls worden toegevoegd zonder deze te subclassen.

  REST API Integration

  En ook wordt aandacht besteed aan de integratie van REST services voor het tonen en wijzigen van data via remote calls vanuit een device. Hierbij worden ook asynchrone calls met het async en await mechanisme besproken.

  Database Access

  Onderdeel van de cursus is ook data access met een locale SQLite data source. En tenslotte komt dependency injection aan bod en wordt ingegaan op een aantal advanced onderwerpen zoals messaging en de Xamarin.Forms shell.

 • Cursus Xamarin Mobile Development : Training

  Doelgroep Cursus Xamarin Mobile Development

  De cursus Xamarin Mobile Development is bestemd voor developers die het Xamarin Framework willen gaan gebruiken voor de creatie van cross-platform mobile apps voor iOS, Android en Windows.

  Voorkennis Xamarin Mobile Development

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met het programmeren in C# of Java vereist. Ervaring met Visual Studio en Mono voor Android is wenselijk.

  Uitvoering Training Xamarin Mobile Development

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s worden gebruikt voor de begrippen te verhelderen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Xamarin Mobile Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Xamarin Mobile Development.

  Cursus Xamarin Mobile Development
 • Cursus Xamarin Mobile Development : Modules

  Module 1 : Xamarin Intro

  Module 2 : Xamarin Development

  Module 3 : XAML Markup

  What is Xamarin?
  Xamarin extends .NET
  Cross Platform Development
  Xamarin Features
  Xamarin Architecture
  Xamarin Advantages
  MVVM Architecture
  iOS API Coverage
  Android API Coverage
  Xamarin Installation
  NuGet Package Management
  Xamarin Development
  Visual Studio Integration
  C# versus F#
  App Class and Main Page
  Android SDK and iOS SDK
  Android Emulators
  iOS Emulators
  Shared Project
  Xamarin Android
  Xamarin iOS
  Real Device Connections
  XAML Markup
  XAML Anatomy
  Code Behind Files
  XAML Layouts
  XAML Tags
  XAML Attributes
  Property Elements
  Attached Properties
  Markup Extensions
  Shared Resources
  x:Static Extension

  Module 4 : Xamarin Forms

  Module 5 : App Lifecycle

  Module 6 : Data Binding

  Xamarin Controls
  Buttons and Labels
  Entry Control
  Editor Control
  Stacks and Grids
  Tab Pages
  CollectionView
  ListView
  ItemsSource
  Popups
  Custom Renderers
  Lifecycle Methods
  OnStart
  OnSleep, OnResume
  Page Navigation Events
  PageAppearing
  PageDisappearing
  Modal Navigation Events
  ModelPushed, ModelPopped
  ModalPushing, ModelPopping
  Android Activity Lifecycle
  iOS Lifecycle
  Bindable Infrastructure
  MVVM Architecture
  BindableProperty and BindingBase
  LINQ Expression Object
  BindingContext
  Binding Modes
  SetBinding Method
  INotifyPropertyChanged
  IValueConverter
  x:Reference Binding
  Binding Markup Extension

  Module 7 : Page Navigation

  Module 8 : Triggers and Behaviors

  Module 9 : Database Access

  Start Pages
  Back Button Navigation
  Modal Pages
  Modeless Pages
  PushAsync
  PushModelAsync
  Navigation Bar
  Task Objects
  PopAsync
  PopModalAsync
  Dynamic Page Generation
  Trigger Objects
  PropertyChanged Handler
  Trigger Actions
  EventTriggers
  ScaleUpAndDownAction
  Data Triggers and MultiTriggers
  Combining Conditions
  Behaviors
  BehaviorEntryValidation
  Behaviors with Properties
  Responding to Taps
  Using SQLite in Android
  Using SQLite in iOS
  SQLite and ORM
  SQLite Packages
  Using External Storage
  Synchronization to Cloud
  iOS location Manager Classes
  Using Maps op iOS
  Using Maps on Android
  Translate Location Coordinates
  Tracking Applications

  Module 10 : Rest API Access

  Module 11 : Dependency Injection

  Module 12 : Advanced Topics

  Public REST API
  Resource ID's
  Standard Methods
  Data Contracts
  Building proxies
  Asynchronous patterns
  Async and await
  REST in Android
  REST in iOS
  XML and JSON Access
  Inversion of Control
  Dependency Service
  IoC container
  Native Code Access
  Platform Agnosticity
  Platform Registration
  Platform Resolution
  Interface Implementations
  Xamarin.Essentials
  Registering ViewModels
  Messaging
  Publish and Subscribe
  Loose Coupling
  Scalability
  Messaging Center
  Unsubscribe
  Xamarin.Forms Shell
  Shell Navigation
  Flyout Menu
  Bottom and Top Tabs
 • Cursus Xamarin Mobile Development : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Xamarin Mobile Development : Reviews

 • Cursus Xamarin Mobile Development : Certificaat