fbpx

Cursus Xamarin Fundamentals

In de cursus Xamarin Fundamentals leren de deelnemers cross platform mobile apps te maken met het Xamarin Framework. Vanuit dezelfde code base kunnen met Xamarin apps worden ontwikkeld die zowel werken op iPad en iPhone devices als op Android devices. Visual Studio .NET wordt als ontwikkelomgeving gebruikt en C# als programmeertaal.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Xamarin Fundamentals : Inhoud

  Xamarin Intro

  De cursus Xamarin Fundamentals gaat van start met een bespreking van het opzetten van de Xamarin ontwikkelomgeving, de structuur van Xamarin projecten en de beschikbare Xamarin Tools.

  Cross Platform Development

  Vervolgens wordt ingegaan op de algemene kenmerken van cross platform development zoals het gebruik van shared projects en portable class libraries. Aandacht wordt besteed aan Mono voor Android dat is uitgegroeid tot een prima platform voor het maken van apps voor Android.

  User Interfaces

  Eveneens wordt aandacht besteed aan de creatie van de User Interfaces voor apps in zowel iOS als Android waarbij Xamarin Forms een belangrijke rol speelt.

  Activities en View Controllers

  Het werken met Activities in Android en View Controllers in iOS komt eveneens ter sprake. Hierbij wordt ook ingegaan op de lifecycle methods in iOS and Android apps.

  REST API's

  Dan wordt de focus gelegd op hoe je in Xamarin kunt omgaan met REST Web Services en de verschillende data formaten zoals XML en JSON. Asynchrone aanroepen en afhandeling met async en await staat dan ook op het programma van de cursus Xamarin Fundamentals.

  Database Access

  Tenslotte is er ook aandacht voor hoe je databases kunt benaderen vanuit apps en voor het gebruik van location services en de camera.

 • Cursus Xamarin Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus Xamarin Fundamentals

  De cursus Xamarin Fundamentals is bestemd voor developers die het Xamarin Framework willen gaan gebruiken voor de creatie van cross-platform mobile apps voor iOS en Android.

  Voorkennis Xamarin

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met het programmeren in C# of Java vereist. Ervaring met Visual Studio en Mono voor Android is wenselijk.

  Uitvoering Training Xamarin Fundamentals

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s worden gebruikt voor de begrippen te verhelderen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Xamarin

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Xamarin Fundamentals.

  Cursus Xamarin Fundamentals
 • Cursus Xamarin Fundamentals : Modules

  Module 1 : Xamarin Intro

  Module 2 : Cross Platform Development

  Module 3 : User Interfaces

  Cross Platform Development
  Xamarin background
  Xamarin tools
  Installation
  Device emulators
  GenyMotion virtual Android devices
  XCODE iPad/IPhone emulators
  Mono, MonoTouch and Mono.Android
  Visual Studio Integration
  Cross-platform development
  Local storage
  App navigation techniques
  Native or HTML
  Xamarin.Forms
  Visual Studio Setup
  Linked files in Visual Studio.
  Compiler directives
  Portable Class libraries
  XAML markup
  Android coded UI approach
  iOS Interface Builder
  iOS coded UI
  MonoTouch Dialog framework
  HTML WebView control
  HTML UIWebView control
  Xamarin.Forms in detail
  Shared Projects

  Module 4 : Activities and View Controllers

  Module 5 : Using REST

  Module 6 : Data Access

  Android Activities
  Activities Lifecycle
  ListActivity and ListAdapter
  iOS Controllers
  iOS ViewController lifecycle
  iOS NavigationController.
  UITableViewSourceIntroduction to REST
  JSON serialisation
  Public REST API.
  Data contracts
  Building proxies
  Asynchronous patterns
  Async en await
  REST in Android
  REST in iOSXML access
  JSON access
  Using SQLite in Android
  Using SQLite in iOS
  SQLite and ORM
  Using external storage
  Synchronisation to cloud
  iOS location Manager Classes
  Using maps op iOS
  Using maps on Android
 • Cursus Xamarin Fundamentals : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Xamarin Fundamentals : Reviews

 • Cursus Xamarin Fundamentals : Certificaat