fbpx
Code: MOB500
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1099

Cursus Xamarin Fundamentals

25-07 t/m 26-07-2019
03-10 t/m 04-10-2019
05-12 t/m 06-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Xamarin

Cursus Xamarin Fundamentals Deze cursus is bestemd voor developers die het Xamarin Framework willen gaan gebruiken voor de creatie van cross-platform mobile apps voor iOS, Android en Windows.

Voorkennis Xamarin

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met het programmeren in C# of Java vereist. Ervaring met Visual Studio en Mono voor Android is wenselijk.

Uitvoering Training Xamarin Fundamentals

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s worden gebruikt voor de begrippen te verhelderen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Xamarin

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Xamarin Fundamentals.

Inhoud Cursus Xamarin Fundamentals

In deze cursus leren de deelnemers apps te maken met het Xamarin Framework. Met het Xamarin 2.0 Framework kunnen mobile apps gebouwd worden voor zowel iPad als iPhone devices als ook voor Android en Windows devices. Hierbij wordt onder andere Visual Studio .NET als ontwikkelomgeving gebruikt en C# als programmeertaal. Verder wordt ook gewerkt met Mono voor Android dat is uitgegroeid tot een prima ontwikkelplatform voor het maken van apps voor Android. Na een introductie waarin het opzetten van de Xamarin ontwikkelomgeving aan de orde komt, wordt ingegaan op de algemene kenmerken van cross platform development zoals het gebruik van portable class libraries. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de creatie van de User Interfaces voor apps in zowel iOS als Android waarbij Xamarin Forms een belangrijke rol spelen. Het werken met Activities in Android en View Controllers in iOS komt eveneens ter sprake. Dan wordt de focus gelegd op hoe je in Xamarin kunt omgaan met verschillende data formaten zoals XML en JSON, hoe je database functionaliteit kunt gebruiken en REST Web Services. Tenslotte is er ook aandacht voor het gebruik van location services en de camera. Gedurende de cursus worden iOS Apps en Android Apps gebouwd waarbij Xamarin en Visual Studio worden gebruikt.

Module 1 : Xamarin Intro

Module 2 : Cross Platform Development

Module 3 : User Interfaces

Cross Platform Development
Xamarin background
Xamarin tools
Installation
Device emulators
GenyMotion virtual Android devices
XCODE iPad/IPhone emulators
Mono, MonoTouch and Mono.Android
Visual Studio Integration
Cross-platform development
Local storage
App navigation techniques
Native or HTML
Xamarin.Forms
Visual Studio Setup
Linked files in Visual Studio.
Shared Projects
Compiler directives
Portable Class libraries
AXML markup
Android coded UI approach
iOS Interface Builder
iOS coded UI
MonoTouch Dialog framework
HTML WebView control
HTML UIWebView control
Xamarin.Forms in detail

Module 4 : Activities and View Controllers

Module 5 : Using REST

Module 6 : Data Access

Android Activities
Activities lifecycle
ListActivity
ListAdapter
iOS Controllers
iOS ViewController lifecycle
iOS NavigationController.
UITableViewController
UITableViewSourceIntroduction to REST
HTTP call
JSON serialisation
Public REST API.
Data contracts
Building proxies
Asynchronous patterns
Async en await
REST in Android
REST in iOSXML access
JSON access
Using SQLite in Android
Using SQLite in iOS
SQLite and ORM
Using external storage
Synchronisation to cloud

Module 7 : Using Location

Securing dataAndroid Location manager.
iOS location manager classes.
Using maps op iOS
Using maps on Android
Translate location coordinates
Tracking applications
Using the camera

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl