fbpx

Cursus Xamarin Fundamentals

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Xamarin Fundamentals : Inhoud

  In de cursus Xamarin Fundamentals leren de deelnemers cross platform mobile apps te maken met het Xamarin Framework. Vanuit dezelfde code base kunnen met Xamarin apps worden ontwikkeld die zowel werken op iPad en iPhone devices als op Android devices. Visual Studio .NET wordt als ontwikkelomgeving gebruikt en C# als programmeertaal.

  Xamarin Intro

  De cursus Xamarin Fundamentals gaat van start met een bespreking van het opzetten van de Xamarin ontwikkelomgeving, de structuur van Xamarin projecten en de beschikbare Xamarin Tools.

  Cross Platform Development

  Vervolgens wordt ingegaan op de algemene kenmerken van cross platform development zoals het gebruik van shared projects en portable class libraries. Aandacht wordt besteed aan Mono voor Android dat is uitgegroeid tot een prima platform voor het maken van apps voor Android.

  User Interfaces

  Eveneens wordt aandacht besteed aan de creatie van de User Interfaces voor apps in zowel iOS als Android waarbij Xamarin Forms een belangrijke rol speelt.

  Activities en View Controllers

  Het werken met Activities in Android en View Controllers in iOS komt eveneens ter sprake. Hierbij wordt ook ingegaan op de lifecycle methods in iOS and Android apps.

  REST API's

  Dan wordt de focus gelegd op hoe je in Xamarin kunt omgaan met REST Web Services en de verschillende data formaten zoals XML en JSON. Asynchrone aanroepen en afhandeling met async en await staat dan ook op het programma van de cursus Xamarin Fundamentals.

  Database Access

  Tenslotte is er ook aandacht voor hoe je databases kunt benaderen vanuit apps en voor het gebruik van location services en de camera.

 • Cursus Xamarin Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus Xamarin Fundamentals

  De cursus Xamarin Fundamentals is bestemd voor developers die het Xamarin Framework willen gaan gebruiken voor de creatie van cross-platform mobile apps voor iOS en Android.

  Voorkennis Xamarin

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met het programmeren in C# of Java vereist. Ervaring met Visual Studio en Mono voor Android is wenselijk.

  Uitvoering Training Xamarin Fundamentals

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s worden gebruikt voor de begrippen te verhelderen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Xamarin

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Xamarin Fundamentals.

  Cursus Xamarin Fundamentals
 • Cursus Xamarin Fundamentals : Modules

  Module 1 : Xamarin Intro

  Module 2 : Cross Platform Development

  Module 3 : User Interfaces

  Cross Platform Development
  Xamarin background
  Xamarin tools
  Installation
  Device emulators
  GenyMotion virtual Android devices
  XCODE iPad/IPhone emulators
  Mono, MonoTouch and Mono.Android
  Visual Studio Integration
  Cross-platform development
  Local storage
  App navigation techniques
  Native or HTML
  Xamarin.Forms
  Visual Studio Setup
  Linked files in Visual Studio.
  Compiler directives
  Portable Class libraries
  XAML markup
  Android coded UI approach
  iOS Interface Builder
  iOS coded UI
  MonoTouch Dialog framework
  HTML WebView control
  HTML UIWebView control
  Xamarin.Forms in detail
  Shared Projects

  Module 4 : Activities and View Controllers

  Module 5 : Using REST

  Module 6 : Data Access

  Android Activities
  Activities Lifecycle
  ListActivity and ListAdapter
  iOS Controllers
  iOS ViewController lifecycle
  iOS NavigationController.
  UITableViewSourceIntroduction to REST
  JSON serialisation
  Public REST API.
  Data contracts
  Building proxies
  Asynchronous patterns
  Async en await
  REST in Android
  REST in iOSXML access
  JSON access
  Using SQLite in Android
  Using SQLite in iOS
  SQLite and ORM
  Using external storage
  Synchronisation to cloud
  iOS location Manager Classes
  Using maps op iOS
  Using maps on Android
 • Cursus Xamarin Fundamentals : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Xamarin Fundamentals : Reviews

 • Cursus Xamarin Fundamentals : Certificaat