fbpx

Cursus Secure C# Web Development

De cursus Secure C# Web Development behandelt hoe C# web applicaties optimaal kunnen worden beveiligd en de best practices daarin. Aandacht wordt besteed aan de top 10 van de OWASP security vulnerabilities, hun gevolgen en ook hoe security programmatisch kan worden geïmplementeerd.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Secure C# Web Development : Inhoud

  Intro Security

  De cursus Secure C# Web Development gaat van start met bespreking van de voornaamste security risico's zoals vastgesteld door het Open Worldwide Application Security Project (OWASP).

  Broken Access Control

  Vervolgens wordt ingegaan op security risico's bij access control middels authenticatie en autorisatie. Role Based Access Control, Access Control Lists en de implementatie van Session Management zijn daarbij onderwerpen die aan de orde worden gesteld.

  Cryptographic Failures

  Ook security problemen met encryptie passeren de revue. Hierbij wordt aandacht besteed aan problemen bij het gebruik van weak keys, het hard coderen van secrets, het onvoldoende verifiëren van signatures en mogelijke side-channels attacks.

  Injectie risico's

  Een belangrijke security bedreiging vormen de diverse vormen van injectie die op de loer liggen. Hierbij worden onder andere SQL Injection, Cross-Site Scripting en XPath injection besproken evenals de maatregelen ter preventie.

  Onjuist Design

  Vervolgens wordt ingegaan op security problemen die het gevolg zijn van een verkeerd design zoals het gebrek aan input validatie en onveilig session management. Ook onvoldoende bescherming tegen Cross Site Request Forgery komt dan aan de orde.

  Configuratie Fouten

  Eveneens wordt besproken hoe fouten in de configuratie tot security problemen kunnen leiden. Diverse voorbeelden hiervan zoals het gebruik van default credentials en weak password policies komen hierbij ter sprake.

  Verouderde Componenten

  Ook wordt aandacht besteed security risico's die het gevolg zijn van componenten die niet meer up to date zijn, verkeerd geconfigureerde of kwaadaardige packages en cryptografische zwakheden.

  Authenticatie fouten

  Vervolgens komen veel voorkomende fouten bij authenticatie zoals weak password policies, overly permissive access controls en het gebrek aan multi-factor authenticatie aan bod. En tenslotte worden security gebreken bij monitoring en logging besproken.

 • Cursus Secure C# Web Development : Training

  Doelgroep Cursus Secure C# Web Development

  De cursus Secure C# Web Development is bedoeld voor C# Developers die willen leren hoe je C# web applicaties beschermt met optimale security.

  Voorkennis Cursus Secure C# Web Development

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met de fundamentals van de C# taal vereist. Affiniteit met security concepten helpt bij de begripsvorming.

  Uitvoering Training Secure C# Web Development

  De cursus Secure C# Web Development heeft een hands-on karakter. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen en besproken aan de hand van presentatie slides.

  Certificering cursus Secure C# Web Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een certificaat van deelname aan de cursus Secure C# Web Development.

  Secure C# Development
 • Cursus Secure C# Web Development : Modules

  Module 1 : OWASP Top 10

  Module 2 : Broken Access Control

  Module 3 : Cryptographic Failures

  Secure Coding practices
  Never trusting Input
  SQL injection and NoSQL injection
  OS command injection
  Broken Authentication
  Session Fixation
  Cross Site Scripting
  Cross Site Request Forgery
  Insecure Deserialization
  Implement Proper Authentication
  Role Based Access Control (RBAC)
  Implement Use Session Management
  Session Timeout
  Access Control Lists (ACLs)
  Principle of Least Privilege (PoLP)
  URL and API Authorization
  Error Handling
  Regular Security Testing
  Weak Key Generation
  Insecure Storage of Keys
  Using Outdated Algorithms
  Hardcoding Secrets
  Insufficient Key Management
  Using Homegrown Cryptography
  Failure to Verify Signatures
  Side-Channel Attacks
  Lack of Forward Secrecy

  Module 4 : Injection Flaws

  Module 5 : Insecure Design

  Module 6 : Configuration Failures

  SQL Injection (SQLi)
  Cross-Site Scripting (XSS)
  Command Injection
  XML Injection
  LDAP Injection
  XPath Injection:
  SSI Injection (Server-Side Includes)
  Object Injection
  Template Injection
  CRLF Injection
  Inadequate Authentication
  Lack of Input Validation
  Excessive Data Exposure
  Insecure Session Management
  Hardcoding Secrets
  Insufficient Authorization
  Insecure Data Storage
  Cross-Site Request Forgery (CSRF)
  Insecure File Uploads
  Improper Error Handling
  Improper Access Control
  Unsecured APIs
  Open Database Ports
  Default Credentials
  Unused or Unnecessary Features
  Weak Password Policies
  Missing Security Updates
  Improper Access Permissions
  Insecure Session Management
  Excessive Error Detail

  Module 7 : Outdated Components

  Module 8 : Authentication Mistakes

  Module 9 : Logging and Monitoring

  Known Vulnerabilities
  Malicious Packages
  License Compliance
  Misconfigured Packages
  Dependency Chains
  Cryptographic Weaknesses
  Data Privacy and Compliance
  Resource Exhaustion
  Insecure Configuration Defaults
  Weak Password Policies
  No Account Lockout Mechanism
  Inadequate Password Storage
  Hardcoding Credentials
  Lack of Multi-Factor Authentication
  Missing CAPTCHA or Rate Limiting
  Overly Permissive Access Controls
  Insecure Remember-Me Functionality
  Hostname Verification
  Insufficient Logging
  Lack of Centralized Logging
  Logging Sensitive Information
  Inadequate Log Retention
  Unencrypted Logging
  Insufficient Access Controls
  Failure to Monitor Logs in Real-Time
  No Alerts or Notifications
  Ignoring Anomalous Activity
 • Cursus Secure C# Web Development : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Secure C# Web Development : Reviews

 • Cursus Secure C# Web Development : Certificaat