fbpx
Code: SPR100
Duur in dagen: 1
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 499

Cursus Scrum Fundamentals voor Beginners

19-07 t/m 19-07-2019
23-08 t/m 23-08-2019
20-09 t/m 20-09-2019
18-10 t/m 18-10-2019
22-11 t/m 22-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Scrum

Cursus Scrum Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in een Scrum project gaan werken en andere personen die willen ervaren wat Scrum is.

Voorkennis Cursus Scrum

Voor deelname aan deze cursus zijn geen specifieke vaardigheden nodig. Algemene kennis van systeem ontwikkeling is nuttig voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Scrum voor Beginners

De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Aan de hand voorbeeld projecten uit de praktijk wordt de theorie nader verhelderd. Aan de hand van korte case studies worden door de trainer geleide groepsdiskussies uitgevoerd. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Scrum Cursus

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Scrum Fundamentals.

Inhoud Cursus Scrum

In deze cursus worden de essenties van de Scrum project management methode besproken waarin samenwerking voor het laten slagen van een systeem voorop staat. In tegenstelling tot traditionele project management methodes wordt bij Scrum ingespeeld en rekening gehouden met veranderingen. Een informatiesysteem wordt in kleine iteraties, aangeduid met sprints, volledig gebouwd. Aan de orde komen de verschillende rollen bij een Scrum project zoals die van Product Owner, Scrum Master, het Development Team en de Manager op de achtergrond. Ook wordt aandacht besteed aan de zogeheten Scrum ceremonies zoals de planning en de daily meeting. Verder wordt ingegaan op Scrum artifacts zoals de stories, de product backlog, de prioriteiten, de schattingen omtrent de grootte en de product timeline. Ook het vaststellen en uitvoeren van sprints en het belang van de daily meeting komen aan de orde. Tenslotte wordt besproken wat de voordelen van de Scrum benadering zijn, maar ook voor welke valkuilen u moet waken. In één dag tijd hebben de deelnemers dan het hele Scrum proces doorlopen en weten de stappen in het proces te benoemen.

Module 1 : Scrum Intro

Module 2 : Scrum Framework

Module 3 : Artifacts

What is Scrum?
Project Management
Team as unit
Self-organized teams
Business sets priorities
Target accomplishment
Roles
Product owner
Scrum Master
Development Team
Manager
Ceremonies
Planning
Daily meeting
Review
Artifacts
Stories
Product Backlog
Prioritization
Size Estimation
Product Timeline
Sprints
Life in the Sprints
Sprint Backlog
Sprint Planning
Charts

Module 4 : Daily Practice

Daily meeting
Todo tasks
Completed tasks
Obstacles
Burn Down Chart
Retrospective
Benefits and Pitfalls

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl