fbpx
 • nl
 • en
In verband met Corona gaan alle trainingen tot 1 juni door als 'Live op afstand trainingen'.

Cursus PostgreSQL Development

Cursus PostgreSQL Development
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : PostgreSQL Intro

  Module 2 : Server and Database Objects

  Module 3 : PostgreSQL Queries

  What is PostgreSQL?
  PostgreSQL Features
  User-defined types
  Table inheritance
  Sophisticated locking mechanism
  Foreign key referential integrity
  Nested Transactions and Savepoints
  Multi-version Concurrency Control
  Asynchronous replication
  Tablespaces
  Install and Connect to PostgreSQL
  pgAdmin Application and psql Shell
  Server Service
  Database Object
  Table Object
  Schema
  PostgreSQL Tablespaces
  pg_default and pg_global
  View as Virtual Tables
  Updatable Views
  Functions and Operators
  Casts
  Sequences
  Extensions
  Basic Select Queries
  GroupBy and Having
  Fetch, In, Between
  Union and Intersect
  Cross and Natural Join
  Grouping Sets
  Any and All
  Cubes and Rollups
  Subqueries
  Except
  IsNull
  Upsert

  Module 4 : PostgreSQL Functions

  Module 5 : Indexes

  Module 6 : Views

  Aggregate Functions
  Sum, Count, Max and Min
  Date and Time Functions
  String Functions
  RegExp Functions
  Math Functions
  Power, Ceiling, Round
  Window Functions
  Row_Number and Rank
  First and Last_Value
  What are Indexes?
  Create Index
  Drop Index
  List indexes
  Index Types
  Unique Index
  Index on Expression
  Partial index
  Reindex
  Multicolumn Indexes
  Views as Virtual Tables
  Managing Views
  Creating Views
  Changing Views
  Removing Views
  Creating Updatable Views
  Materialized Views
  Refreshing Data
  With Check Option Views
  Recursive Views

  Module 7 : Triggers

  Module 8 : Stored Procedures

  Module 9 : Language Interfaces

  Trigger Intro
  Triggers and Events
  SQL Standard Triggers
  Postgre Triggers
  Creating Triggers
  Create Trigger Statement
  Managing Triggers
  Modifying Triggers
  Disabling Triggers
  Removing Triggers
  Stored Procedures Intro
  PL/pgSQL Block Structure
  Errors and Messages
  Create Function
  Function Parameters
  Function Overloading
  Function Returning Table
  Variables and Constants
  IF and CASE and Loop Statements
  Cursors
  PHP PostgreSQL Access
  PDO Driver
  Transactions from PHP
  Working with Blobs
  Python PostgreSQL Access
  psycopg Database Adapter
  Stored Procedures From Python
  Java PostgreSQL Access
  PostgreSQL JDBC Driver
  Calling Stored Functions
 • Doelgroep Cursus PostgreSQL Development

  Cursus-PostgreSQL-DevelopmentDe cursus PostgreSQL Development is bedoeld voor developers die een PostgreSQL database willen inrichten voor en gebruiken in een applicatie.

  Voorkennis PostgreSQL Development

  Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is praktische kennis van SQL en databases vereist.

  Uitvoering Training PostgreSQL Development

  De stof wordt behandeld aan de hand van presentaties. Demo's dienen ter verduidelijking van de theorie en oefeningen worden gebruikt om de theorie te verwerken. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering PostgreSQL Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PostgreSQL Development.

 • Cursus PostgreSQL Development

  In de cursus PostgreSQL Development wordt behandeld hoe je in applicaties gebruik kunt maken van een PostgreSQL database.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.