fbpx
Code: JAV805
Duur in dagen: 2
Roostering: Op Aanvraag
Download: Infosheet
€ 1199

Cursus Java EE Portlet Programmeren

Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Java EE Portals en Portlet Programmeren

Cursus Java EE Portals en Portlet Programmeren Deze cursus is bedoeld voor ervaren Java developers en architecten die Java portals willen ontwikkelen.

Voorkennis Java

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met programmeren in Java en Java Web applicaties vereist.

Uitvoering Training hands-on

De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demos zorgen voor een verheldering van de behandelde concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Portals en Portlet Programmeren.

Inhoud Cursus Java EE Portals en Portlet

In de cursus Java EE Portals en Portlet Programmeren leer je wat portlets zijn en hoe ze kunnen worden opgenomen in een portal container. De relatie tussen servlets en portlets wordt besproken en de deelnemers leren hoe ze portlets kunnen schrijven, testen en installeren in een portal. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de standaard Java portlets die zijn geschreven door volgens de JSR-168 standaard en de JSR-268 standaard. Er wordt ingegaan op de verschillende modes waarin portlets zich kunnen bevinden, op het personaliseren van portlets en op de interactie van portlets met de portal. Ook komen wat geavanceerdere onderwerpen zoals secure portlets, de implementatie van caching, het vasthouden van sessie data en het schrijven van portlets die zich aanpassen aan de ingestelde Locale aan de orde.

Module 1 : Portals and Portlet Intro

Module 2 : Servlets and JSP Review

Module 3 : Portlets Basics

What are Portals?
Jetspeed Example Portal
What is a Portlet?
Portlet Container
Example Portals
Elements of a Portal Page
Portal Applications and WebApps
Portlets versus Servlets
Differences Portlets and Servlets
Portlet File Structure
Portlet Portal Interaction
Portlet Standards
What is a servlet?
HTTP Protocol
HTTP Request
HTTP Response
Form submissions
Concurrent Access
What is a JSP?
JSP Translation Time
JSP Request Time
Scopes in Web Applications
ServletContext Scope
Session Scope
Request Scope
Request Dispatching
Web Application Structure
Generic Portlet Base Class
Generic Portlet Subclasses
Portlet Interface
PortletConfig Interface
Portlet Lifecycle
Simple Example Portlet
Deployment Descriptor
Portlet Modes
Portlet Window States
Portlet Request Processing
Action Request and Response
Render Request and Response
Lifcycle Implications
Portlet URL’s

Module 4 : JSR168 Portlets

Module 5 : WSRP Portlets

Module 6 : Ajax Review

JSR 168 Portlet Standard
JSR 168 Subjects
Custom Portlet Modes
Custom Portlet Window States
PortletContext interface
PortalContext interface
Portlet Data
Portlet Sessions
Portlet Preferences
Render Parameters
User Attributes
Example User Attributes
PortletRequesDispatcher
Portlet Tag Library
What is WSRP?
What is a Portlet
WSRP Consumer and Producer
WSRP Benefits
WSRP Interfaces and Operations
Service Description Interface
Markup Interface
Registration Interface
Portlet Management Interface
Portlet Life Cycle
Cloning and Setting Properties
WSRP Support
Example Application
Classic Web Application Model
Ajax Web Application Model
Classic Synchronous App. Model
Ajax Asynchronous App. Model
How Ajax Works
Creating the XMLHttpRequest
Object Methods
Sending the Request
Object Properties
XMLHttpRequest readyState
Listening for Response
Processing the Response
Sequence diagram

Module 7 : JSR286 Portlets

Events
Shared Render Parameters
Resource Serving
Ajax
Portlet Filters
Caching changes
Window ID
Namespacing
Request Dispatcher availability
Portlet Taglib additions
Additional CSS classes
Coordination
Cookies and Headers

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl