fbpx
Code: PHP500
Duur in dagen: 4
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1999

Cursus PHP Zend Framework Programmeren

24-06 t/m 27-06-2019
19-08 t/m 22-08-2019
21-10 t/m 24-10-2019
17-12 t/m 20-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus PHP Zend 2 Framework Programmeren

Cursus PHP Zend Framework Programmeren Ervaren PHP developers die de mogelijkheden van het Zend Framework willen leren.

Voorkennis Cursus PHP Zend 2 Framework

Uitgebreide kennis en ervaring met PHP development, waaronder object georiënteerd programmeren is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Uitvoering Training PHP Zend 2 Framework Programmeren

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides en demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Een moderne PHP IDE wordt gebruikt. De focus ligt op het Zend Framework versie 2. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering PHP Zend 2 Framework Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PHP Zend Framework Programmeren.

Inhoud Cursus Zend 2 Framework Programmeren

In de cursus PHP Zend 2 Framework Programmeren leren de deelnemers hoe het Zend 2 Framework gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van PHP Applicaties. Het Zend Framework is een open source PHP class library gericht op het vereenvoudigen van complexe PHP applicaties door het gebruik van standaard componenten. De cursus start met een overzicht van de ontwikkeling van PHP applicaties op basis van het Zend Framework en bespreekt de architectuur van het Zend Framework. De focus ligt op het Zend Framework versie 2. Het volgende onderwerp is het Model View Controller (MVC) design pattern dat een centraal element voor PHP applicaties op basis van het Zend Framework is. Aandacht wordt besteed aan de functie van de Controller component voor de routing van de requests en de control flow. Dit betreft ook input validatie, authenticatie, authorisatie en security best practices. Bovendien wordt de functie van de Model component besproken, met aandacht voor het benaderen van databases, caching van data en het versturen van mail. Ook de functie van de View component komt aan de orde en dat betekent aandacht voor Rich User Interfaces en Ajax functionaliteit. Tot slot staan de onderwerpen internationalisering en Web Services op het programma. De onderwerpen die in de cursus worden behandeld zijn ook examen onderdelen voor het Zend Framework Certification examen. De cursus is geen examen training met direct voortbereiding op het examen, maar een training om het Zend Framework in PHP Development te gebruiken.

Module 1 : ZF Intro

Module 2 : ZF MVC

Module 3 : Event Managers

What is Zend Framework?
ZF2 Key Features
ZF2 Architecture
ZF2 Architecture and MVC
Zend-Tool
Decoupling
Namespaces
Autoloading
Project Structure
Deployment in Virtual Host
Front Controller
Rewrite Module
Zend Framework Control Flow
What is MVC?
Design Patterns
MVC Elements and Implementation
ZF2 MVC: Event-Driven Architecture
Key MVC Events
Services in MVC
Zend_Controller_Front
Request Routing
Action Controllers
Modules
Zend_View
Rendered View
Error Controller
Events
Event Types
Event Manager
Trigger Events
Available Methods
Aggregates
Shared Event Listeners
Identifiers
Shared Event Manager
ModuleManager Events

Module 4 : MVC and Models

Module 5 : Controllers

Module 6 : Routing

Application Structure
Modules in MVC
Structure of a Module
Bootstrapping Modular Application
MVC-related Module Configuration
Zend\ModuleManager
ModuleManager Listeners
Autoload Files for Modules
Module Classes
MVC ‘bootstrap’ Event
ModuleAutoloader
DefaultListenerAggregate
Module Best Practices
Zend_Controller Components
Request Object
Accessing a Request and Response
Request Handing Workflow
Request Object Operations
Request Type Checkers
Zend_Controller_Front
Dispatch Loop
Front Controller Parameters
MVC Events and Controllers
MVC-based Action Controllers
AbstractActionControllers Interfaces
Controller Plugins
Registering Module-specific Listeners
Routing Basics
ZF2 Router Types
ZF2 HTTP Route Types
Base Url
Standard Router
Using Rewrite Router
Shipped Routes
Dispatcher
Using _forward
Action Helpers
Plugins
View Scripts

Module 7 : View Layer

Module 8 : Forms and Validation

Module 9 : Database Access

Zend View
View Model
Layouts
Alternate Rendering
Response Strategies
What are Layouts?
Typical Layout
Two Step View Pattern
Simple Layout template
Zend_Layout
Changing Layouts
Partials
Partials Parameters
Partials and PartialLoop
Place Holders
PartialLoop Model
PHP Renderer
View Helpers
Zend InputFilter
Zend Input
Filtering
Zend Form
Validating Forms
Rendering Forms
Creating Forms
Zend_Form_Elements
Base Classes
Plugins
Utilities
Zend Validator
Validators
Decorators
Decorating Process
Sub Forms
Connecting to a database
Zend_DB
Query Preparation
Query Execution
Running an SQL Query
Zend Db Adapter
Creating an Adapter
Creating Statements
Zend Db Sql
Zend Db TableGateway
Fetching Results
Changing the Fetch Mode
CRUD Operations
Quoting
Retrieving MetaData
Prepared Statements
Zend_DB_Select
Table and Row OO patterns

Module 10 : ZF Services

Module 11 : ZF Security

Module 12 : ZF Components

Service Manager (SM)
Service Types
Configuring Services
What is a Web Service?
Kinds of Web Services
ZF Soap Services
Zend_Soap Server
Zend_Soap Client
XML-RPC
XML-RPC in ZF
JSON-RPC
JSON-RPC in ZF
REST
REST in ZF
Zend_Rest Server
Zend_Rest Client
Security Concerns
Authenticating with Zend_Auth
Zend_Auth Adapters
Authenticating Results
Persisting Identities
Customized Storage
Database Table Authentication
Zend_Auth Adapter_DbTable
Basic and Digest Authentication
HTTP Authentication Adapter
LDAP Adapter
Zend_ACL
Access Control Lists
Roles and Resources
Components Zend Framework
ZF Component Dependencies
Zend Core and Components
Why ZF Components
Zend_Paginator
Zend_Config_Ini
Zend_Registry
Zend_Pdf
Zend Mail
Zend_Log
Zend_Locale

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl