fbpx
Code: DAT130
Duur in dagen: 3
Roostering: Op Aanvraag
Download: Infosheet
€ 1499

Cursus Oracle SQL Fundamentals

10-07 t/m 12-07-2019
11-09 t/m 13-09-2019
13-11 t/m 15-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Oracle SQL Cursus voor beginners

Cursus Oracle SQL Deze basiscursus is bedoeld voor developers, database beheerders en andere belangstellenden die Oracle SQL willen leren kennen en gebruiken.

Voorkennis Cursus Oracle SQL Fundamentals

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis van systeem ontwikkeling en databases is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Oracle SQL Fundamentals

De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen. De cursus werkt met Oracle 11g maar is ook geschikt voor andere Oracle versies. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus Oracle SQL

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Oracle SQL Fundamentals.

Inhoud Oracle SQL Cursus

In de cursus Oracle SQL Fundamentals leren de deelnemers de syntax en het gebruik van de query taal SQL in de context van een Oracle database. Na een introductie in relationele databases en Oracle, de Oracle installatie, omgeving en tooling, wordt ingegaan op de basis aspecten en achtergronden van SQL. In de eerste plaats komt aan de orde komt hoe SQL statements in Oracle kunnen worden gemaakt en uitgevoerd. Vervolgens wordt stapgewijs ingegaan on de verschillende onderdelen van SQL zoals Data Definition Language met CREATE TABLE, Data Manipulation Language met INSERT en UPDATE en op SELECT queries. Ook het groeperen van data door middel van GROUP en HAVING clauses staat op het programma van de cursus en de diverse functions in SQL komen aan bod. Vervolgens wordt ingegaan om het combineren van data uit verschillende tabellen door middel van joins. De diverse soorten joins worden daarbij besproken. Tenslotte is er aandacht voor de toepassing van SET operatoren zoals UNION en INTERSECT en komt ook het command line interface van SQL*Plus aan bod.

Module 1 : Oracle Introduction

Module 2 : SQL Introduction

Module 3 : Data Definition

Databases
DBMS Systems
Types of Database Models
Entities and relationships
Relational databases
Oracle tools
Installing Oracle
Oracle versions
SQL Foundations
SQL Developer
Connection Navigator
Creating and Using Connections
SQL Worksheet
Statements and execution
SQL History
Storing statements
CREATE TABLE
DESCRIBE
SQL Steps
Specifying Columns
ALTER TABLE
NULL and Default Values
DROP COLUMN
DROP TABLE
PURGE
FLASHBACK TABLE
Virtual columns

Module 4 : Data Manipulatie

Module 5 : SQL Queries

Module 6 : Grouping

Data Manipulation Language
Transaction control
Inserting rows
INSERT statement
Updating rows
UPDATE statement
DELETE statement
TRUNCATE TABLE
DML on virtual columns
Selecting rows
SELECT statement
FROM clause
Specifying conditions
WHERE clause
Sorting with ORDER BY
NULLs, FIRST, LAST
Removing Doubles
Grouping Functions
GROUP BY clause
Nesting
Filtering groups
HAVING clause
Operators
String and Date Operators
Concatenate operator
Quote operator q
Operators for patterns
Operators for intervals
BETWEEN, IN, ANY, ALL

Module 7 : Functions

Module 8 : Joins

Module 9 : SET Operators

Function of column values
Using functions
SELECT clause functions
WHERE clause functions
GROUP BY clause functions
HAVING clause functions
ORDER BY clause functions
String and Arithmetic functions
Nesting functions
Date and Conversion functions
National Language Support
NLS parameters
Cast
Joining Multiple Tables
Normal Joins
Outer Join
More tables
ANSI joins
Inner join
Natural join
ANSI outer join
Cross join
Multiple join conditions
Subselections
EXISTS
SET Operatoren
UNION
UNION ALL
INTERSECT
MINUS
Nesting of SET operators

Module 10 : SQL*Plus

SQL*Plus
Working with SQL*Plus
Connect statement and /nolog
SQL buffer
Storing statements
Spool files
Command files
Transaction control

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl