fbpx
Code: PYT700
Duur in dagen: 1
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 599

Cursus Python NumPy

08-07 t/m 08-07-2019
09-09 t/m 09-09-2019
04-11 t/m 04-11-2019
06-01 t/m 06-01-2020
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Python NumPy

Cursus Numerical PythonDe cursus Python NumPy is bestemd voor wetenschappers en Big Data analisten die Python met NumPy en MatPlotlib willen gebruiken voor data analyse en data processing.

Voorkennis Cursus Python NumPy

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is voorafgaande kennis van Python noodzakelijk. Kennis van numerieke methoden is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Training Python NumPy

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Python NumPy

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Numerical Python.

Inhoud Cursus Python NumPy

In de cursus Python NumPy worden de Python libraries NumPy en MatPlotlib besproken. Deze Python add-on bibliotheken zijn zeer geschikt voor het creëren van data analyse en data processing applicaties. De cursus start met een overzicht van NumPy en de zuster library SciPy en hoe we deze libraries kunnen installeren. Vervolgens wordt het NumPy’s ndarray object en zijn methodes besproken. Aandacht wordt besteed aan de verschillende array manipulatie technieken. Deze methoden zijn in staat grote datasets zeer efficiënt te verwerken. Vervolgens wordt het omgaan met matrices met NumPy behandeld en er wordt aandacht besteed aan speciale routines voor ordening, searching en het vergelijken van data in matrices. Tenslotte wordt de MatPlotlib library besproken. Deze library is nauw geïntegreerd met NumPy en SciPy en dit maakt het een zeer krachtig instrument voor het creeeren en plotten van complexe figuren. De cursus maakt gebruik van voorbeelden uit de praktijk en laat zien hoe één- en twee-dimensionale data kunnen worden gevisualiseerd.

Module 1 : Numpy Intro

Module 2 : Common Functions

Module 3 : Matrices

What is NumPy?
What is SciPy?
Installing NumPy
NumPy array object
Selecting elements
NumPy numerical types
Data type objects
dtype constructors
dtype attributes
Onedimensional slicing and indexing
Multidimensional slicing and indexing
Array comparisons
any(),all(), slicing, reshape()
Manipulating array shapes
Stacking and Splitting arrays
Converting arrays
Methods of ndarray
Clipping arrays
Compressing arrays
Views versus copies
ravel(),flatten(),transpose()
Missing values
Handling NaNs
nanmean(), nanvar() and nanstd()
File I/O
Loading from CSV files
mean() function
Value range
Dates
Correlation
Smoothing
full() and full_like() functions
Working with Matrices
ufuncs
Creating matrices
Universal functions
Arithmetic functions
Modulo operation
Fibonacci numbers
Bitwise functions
Comparison functions
Fancy indexing
at() method
Inverting matrices
Finding eigenvalues
Singular value decomposition
Pseudo inverse
Determinants

Module 4 : Special Routines

Module 5 : Plotting with MathplotLib

Sorting
partition() function
Complex numbers
Searching
Array elements extraction
Assert functions
Almost equal arrays
Equal arrays
Ordering arrays
Object comparison
String comparison
Floating point comparisons
Unit tests
Simple plots
Plot format string
Subplots
Histograms
Logarithmic plots
Scatter plots
Fill between
Legend and annotations
Threedimensional plots
Contour Plots
Transformations
Animation
Projections

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl