fbpx
 • nl
 • en

Cursus MySQL Development

Cursus MySQL Development
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : Database Concepts and MySQL

  Module 2 : Installation and Configuration

  Module 3 : Database Design

  Features of a Relational Database
  Where does SQL Fit in?
  Database Access
  Why MySQL?
  The History of MySQL
  MySQL Software
  MySQL Software Features
  Preparing to Install MySQL
  Available Client Software
  After the Download
  Configuring the Server
  Starting the Server
  The Initial User Accounts
  Verifying Server Operation
  Upgrading
  Copying a Database between Architectures
  Environment Variables
  Developing the Design of a Database
  Database Entities
  The Primary Key
  Foreign Key Relationships
  Data Models and Normalization
  Second Normal Form (2NF)
  Third Normal Form (3NF) and beyond
  Translating a Data Model into a Database Design

  Module 4 : mysql Command-Line Tool

  Module 5 : DDL-Data Definition Language

  Module 6 : Data Manipulation Language

  Running the mysql Client
  Customizing the mysql Prompt
  mysql Commands
  Using the Help Command
  Some Useful mysql Options
  Working with a Database
  Examining Table Definitions
  Other SHOW Options
  DDL and DML Overview
  Building Table Definitions
  Identifiers
  Column Definitions
  Numeric Datatypes
  ENUM and SET Types
  Date and Time Datatypes
  AUTO_INCREMENT
  UNIQUE Constraints
  Primary Keys
  Modifying Tables
  Foreign Keys
  Renaming and Dropping Tables
  DDL and DML Overview
  Data Values: Numbers
  Data Values: Strings
  Working with NULL Values
  Bulk Loading of Data
  Bulk Data Format
  Working with Special Values in Bulk Data
  Adding New Table Rows with INSERT
  Copying Rows
  UPDATE
  REPLACE
  Removing Table Rows
  Transactions
  InnoDB: Using Transactional Processing
  Locking Tables

  Module 7 : Queries with SELECT

  Module 8 : Unions and Joins

  Module 9 : Advanced SQL Techniques

  SELECT Syntax Summary
  Choosing Data Sources and Destinations for SELECT
  Presentation of Table Data with SELECT
  Being Selective About Which Rows are Displayed
  User-Defined Variables
  Expressions and Functions
  Control Flow Operators and Functions
  Function Names
  Comparison Operators and Functions
  String Functions
  Numeric Operators and Functions
  Date and Time Functions
  Forcing Data Interpretation
  Miscellaneous Functions
  UNION
  Combining Data from Two Tables
  Using WHERE to Choose Matching Rows
  INNER JOIN
  OUTER JOINs
  Multiple Tables, Fields, Joins, and Ordering
  SELECT * and USING Columns
  Advanced SQL Techniques
  MySQL Pattern Matching
  Multipliers, Anchors, and Grouping
  GROUP BY
  Aggregates
  Subqueries
  Subquery Comparisons and Quantifiers
  Other Subqueries
  Subquery Alternatives and Restrictions
  InnoDB Multi-Table Updates and Deletes
  Building a VIEW
  Updatable VIEWs

  Module 10 : MySQL Storage Engines

  Module 11 : Utilities

  Module 12 : Administering Users and DB

  Storage Engine Overview
  Other Storage Engine Types
  The Basics of Commonly Used Storage Engines
  MyISAM Limits and Features
  MyISAM Data File Format
  InnoDB and Hardware Limitations
  InnoDB Shared Tablespace Configuration
  InnoDB Per-Table Tablespaces
  InnoDB Data Management
  MEMORY and FEDERATED
  MERGE and ARCHIVE
  Client Overview
  Specifying Options for Command-Line Clients
  Client Option Files
  Checking Tables with myisamchk and mysqlchk
  Using myisamchk and mysqlchk for Repairs
  mysqlshow and mysqlimport
  Using mysqldump
  The Query Browser
  MySQL Query Browser: Deeper
  MySQL Administrator: Basic Operations
  MySQL Administrator: Monitoring the Server and User Administration
  Third Party Tools
  The Server-Side Programs
  Starting the MySQL Server
  Using SET for Server Options
  Table Management
  Server Log Files
  mysqladmin
  Backup and Restore
  Miscellaneous Functions
  User Account Management
  Understanding User Privileges
  User Account Rights Management
  User Account Privileges
  Managing Access to the Database Environment

  Module 13 : Database Programmability

  Module 14 : Performance Tuning

  Module 15 : MySQL Programming Interfaces

  Stored Routines: Basic Concepts
  Routine Creation and Use
  Flow Control Statement
  Writing Blocks of Code
  Triggers
  Stored Routines, Triggers
  Binary Log
  Table HANDLERs
  Prepared Statements
  Hardware Limitations
  Optimizing the MySQL Server's Interaction with the External World
  Adjusting the MySQL Server Configuration
  Optimizing Your Database
  Optimizing Queries
  The Use of Indexes to Support Queries
  Thinking about JOIN Queries
  Query Sorts, Indexes, and Short-Circuiting
  INSERT, UPDATE, DELETE, and Talkie Locks
  Some General Optimizations
  Optimizations Specific to MyISAM
  Optimizations Specific to InnoDB
  Database Application Architectures
  Connecting MySQL to ODBC
  Connecting MySQL to MS/Office and MS/Access
  Connecting to MySQL from Perl
  Programming Perl to MySQL
  Connecting to MySQL from PHP
  Programming PHP to MySQL
 • Doelgroep Cursus MySQL

  Cursus MySQL Development Deze cursus is bedoeld voor developers die een MySQL database willen inrichten ten behoeve van een applicatie.

  Voorkennis MySQL Development

  Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is praktische kennis van SQL en databases vereist.

  Uitvoering Training MySQL

  De stof wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's dienen ter verduidelijking van de theorie en oefeningen worden gebruikt om de theorie te verwerken. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering MySQL Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat MySQL Development.

 • Cursus MySQL Development

  Deze cursus is bedoeld voor MySQL developers die een goed begrip van een MySQL database hebben en ervaring in het gebruik van SQL queries. De cursus biedt een verdergaande praktische ervaring met meer geavanceerde MySQL commando's en SQL-instructies, waaronder Stored Procedures, Triggers en Event Scheduling. De deelnemers zullen leren om geavanceerde functies van de MySQL client te gebruiken en de structuur van de databases te beheren door het aanmaken van indexen en tabellen. Ze zullen ook leren om complexe SQL query statements, geavanceerde SQL expressies en SQL-functies te schrijven en om geavanceerde Insert, Update, Delete, Replace en Truncate operaties uit te voeren. Ook wordt aandacht besteed aan het importeren van gegevens naar en het exporteren van gegevens uit MySQL. En ook leren de deelnemers complexe joins om meerdere tabellen te benaderen op te stellen en uit te voeren. Tenslotte leren de deelnemers om views te creëren, te beheren en te gebruiken en te werken met de belangrijkste MySQL storage engines om applicaties te debuggen.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.