fbpx
Code: DAT400
Duur in dagen: 5
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 2499

Cursus MySQL Development

12-08 t/m 16-08-2019
14-10 t/m 18-10-2019
16-12 t/m 20-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus MySQL

Cursus MySQL Development Deze cursus is bedoeld voor developers die een MySQL database willen inrichten ten behoeve van een applicatie.

Voorkennis MySQL Development

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is praktische kennis van SQL en databases vereist.

Uitvoering Training MySQL

De stof wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo’s dienen ter verduidelijking van de theorie en oefeningen worden gebruikt om de theorie te verwerken. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering MySQL Development

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat MySQL Development.

Inhoud Cursus MySQL Development

Deze cursus is bedoeld voor MySQL developers die een goed begrip van een MySQL database hebben en ervaring in het gebruik van SQL queries. De cursus biedt een verdergaande praktische ervaring met meer geavanceerde MySQL commando’s en SQL-instructies, waaronder Stored Procedures, Triggers en Event Scheduling. De deelnemers zullen leren om geavanceerde functies van de MySQL client te gebruiken en de structuur van de databases te beheren door het aanmaken van indexen en tabellen. Ze zullen ook leren om complexe SQL query statements, geavanceerde SQL expressies en SQL-functies te schrijven en om geavanceerde Insert, Update, Delete, Replace en Truncate operaties uit te voeren. Ook wordt aandacht besteed aan het importeren van gegevens naar en het exporteren van gegevens uit MySQL. En ook leren de deelnemers complexe joins om meerdere tabellen te benaderen op te stellen en uit te voeren. Tenslotte leren de deelnemers om views te creëren, te beheren en te gebruiken en te werken met de belangrijkste MySQL storage engines om applicaties te debuggen.

Module 1 : Database Concepts and MySQL

Module 2 : Installation and Configuration

Module 3 : Database Design

Features of a Relational Database
Where does SQL Fit in?
Database Access
Why MySQL?
The History of MySQL
MySQL Software
MySQL Software Features
Preparing to Install MySQL
Available Client Software
After the Download
Configuring the Server
Starting the Server
The Initial User Accounts
Verifying Server Operation
Upgrading
Copying a Database between Architectures
Environment Variables
Developing the Design of a Database
Database Entities
The Primary Key
Foreign Key Relationships
Data Models and Normalization
Second Normal Form (2NF)
Third Normal Form (3NF) and beyond
Translating a Data Model into a Database Design

Module 4 : mysql Command-Line Tool

Module 5 : DDL-Data Definition Language

Module 6 : Data Manipulation Language

Running the mysql Client
Customizing the mysql Prompt
mysql Commands
Using the Help Command
Some Useful mysql Options
Working with a Database
Examining Table Definitions
Other SHOW Options
DDL and DML Overview
Building Table Definitions
Identifiers
Column Definitions
Numeric Datatypes
ENUM and SET Types
Date and Time Datatypes
AUTO_INCREMENT
UNIQUE Constraints
Primary Keys
Modifying Tables
Foreign Keys
Renaming and Dropping Tables
DDL and DML Overview
Data Values: Numbers
Data Values: Strings
Working with NULL Values
Bulk Loading of Data
Bulk Data Format
Working with Special Values in Bulk Data
Adding New Table Rows with INSERT
Copying Rows
UPDATE
REPLACE
Removing Table Rows
Transactions
InnoDB: Using Transactional Processing
Locking Tables

Module 7 : Queries with SELECT

Module 8 : Unions and Joins

Module 9 : Advanced SQL Techniques

SELECT Syntax Summary
Choosing Data Sources and Destinations for SELECT
Presentation of Table Data with SELECT
Being Selective About Which Rows are Displayed
User-Defined Variables
Expressions and Functions
Control Flow Operators and Functions
Function Names
Comparison Operators and Functions
String Functions
Numeric Operators and Functions
Date and Time Functions
Forcing Data Interpretation
Miscellaneous Functions
UNION
Combining Data from Two Tables
Using WHERE to Choose Matching Rows
INNER JOIN
OUTER JOINs
Multiple Tables, Fields, Joins, and Ordering
SELECT * and USING Columns
Advanced SQL Techniques
MySQL Pattern Matching
Multipliers, Anchors, and Grouping
GROUP BY
Aggregates
Subqueries
Subquery Comparisons and Quantifiers
Other Subqueries
Subquery Alternatives and Restrictions
InnoDB Multi-Table Updates and Deletes
Building a VIEW
Updatable VIEWs

Module 10 : MySQL Storage Engines

Module 11 : Utilities

Module 12 : Administering Users and DB

Storage Engine Overview
Other Storage Engine Types
The Basics of Commonly Used Storage Engines
MyISAM Limits and Features
MyISAM Data File Format
InnoDB and Hardware Limitations
InnoDB Shared Tablespace Configuration
InnoDB Per-Table Tablespaces
InnoDB Data Management
MEMORY and FEDERATED
MERGE and ARCHIVE
Client Overview
Specifying Options for Command-Line Clients
Client Option Files
Checking Tables with myisamchk and mysqlchk
Using myisamchk and mysqlchk for Repairs
mysqlshow and mysqlimport
Using mysqldump
The Query Browser
MySQL Query Browser: Deeper
MySQL Administrator: Basic Operations
MySQL Administrator: Monitoring the Server and User Administration
Third Party Tools
The Server-Side Programs
Starting the MySQL Server
Using SET for Server Options
Table Management
Server Log Files
mysqladmin
Backup and Restore
Miscellaneous Functions
User Account Management
Understanding User Privileges
User Account Rights Management
User Account Privileges
Managing Access to the Database Environment

Module 13 : Database Programmability

Module 14 : Performance Tuning

Module 15 : MySQL Programming Interfaces

Stored Routines: Basic Concepts
Routine Creation and Use
Flow Control Statement
Writing Blocks of Code
Triggers
Stored Routines, Triggers
Binary Log
Table HANDLERs
Prepared Statements
Hardware Limitations
Optimizing the MySQL Server’s Interaction with the External World
Adjusting the MySQL Server Configuration
Optimizing Your Database
Optimizing Queries
The Use of Indexes to Support Queries
Thinking about JOIN Queries
Query Sorts, Indexes, and Short-Circuiting
INSERT, UPDATE, DELETE, and Talkie Locks
Some General Optimizations
Optimizations Specific to MyISAM
Optimizations Specific to InnoDB
Database Application Architectures
Connecting MySQL to ODBC
Connecting MySQL to MS/Office and MS/Access
Connecting to MySQL from Perl
Programming Perl to MySQL
Connecting to MySQL from PHP
Programming PHP to MySQL

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl