Code: JAV333
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 950

Cursus Maven Introductie

31-05 t/m 01-06-2018
26-07 t/m 27-07-2018
27-09 t/m 28-09-2018
29-11 t/m 30-11-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Maven

Cursus Maven Deze cursus is bestemd voor developers die Maven willen gebruiken voor dependency management en voor het automatisch bouwen en deployen van projecten.

Voorkennis Maven

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met Java en XML vereist.

Uitvoering Training Maven Introductie

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo projecten in Maven dienen te verheldering van de behandelde concepten. De cursus gaat in op Maven versie 2. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Maven

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Maven Introductie.

Inhoud Cursus Maven

In de cursus Maven Introductie leren de deelnemers de vaardigheden en kennis die nodig is om Maven te gebruiken als een geautomatiseerd build en dependency management tool. Eerst wordt een overzicht gegeven van de problemen bij project en dependency management, de werking van Maven en rol van Maven repositories. Hierbij komt aan de orde hoe Maven zich verhoudt tot het automatische build tool Ant. Vervolgens wordt de directory structuur van Maven projecten en de standaard life cycle besproken. Maven projecten kunnen gecreeerd worden aan de hand van voorgedefinieerde archetypes waarbij vanaf de start al een bepaalde project structuur zit ingebakken. Aan een aantal archetypes wordt aandacht besteed evenals aan de rol van Maven goals en plugins. Vervolgens komt het Project Object Model (POM) met pom.xml aan de orde. De betekenis van de voornaamste entries daarin zoals Group, Artifact en Version, komen aan bod en ook wordt ingegaan op een complexere structuur met meedere pom files en pom inheritance. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de rol van Maven bij het uitvoeren van tests, aan continuous integration en release management met Bamboo.

Module 1 : Maven Intro

Module 2 : Core Concepts

Module 3 : Maven Plugins and Goals

An Introduction to Maven
Key Features of Maven
History of Maven
Alternatives to Maven
Comparing Maven and Ant
Maven Directory
Maven Settings (Local and Global)
Local Maven Repository
Running Maven
Maven Options
Maven Directory Structure
Standard Maven Lifecycle
Key Lifecycle Phases
Customizing the Lifecycle
Lifecycle Overview
Default Lifecycle
Site Lifecycle
Package-specific Lifecycles
Maven Coordinates
Dependency Management
Maven Repositories
Maven Archetypes
Plugins
Maven Goals

Module 4 : Project and Dependencies

Module 5 : Dependencies

Module 6 : Inheritance and Aggregation

The Project Object Model (POM)
The Simplest POM
POM Components
Project Coordinates
GAV (Group, Artifact, Version)
Project Versions
Snapshot Versions
Dependency Scope
Optional Dependencies
Version Ranges
Transitive Dependencies
Visualizing Dependencies
Dependency Conflicts
Excluding Transitive Dependencies
POM Inheritance
The Super POM
Inherited Behavior
The Effective POM
Multi- Projects
Directory Structure
Container Projects
POM Aggregation

Module 7 : Custom Builds

Module 8 : Site Generation

Module 9 : Web Development

Properties and Profiles
Variables
POM Variables
settings.xml properties
Java System properties
Environment variables
User-defined properties
Filtering Resources
Build Profiles
Project Configuration with Profiles
Profile Activation
Maven Repositories
Repository Structure
Central Repository
Other Remote Repositories
Local Repository
Site Generation and Reporting
Standardized Environment
Explicit Use of Plugin Versions
The Enforcer Plugin
Maven Site as Collaboration Tool
The Site Lifecycle
Default Site Layout
Creating a Site Project
Organizing Your Site
Adding Site Content
Site Reporting with Maven
Technical Documentation
Browsable Source Code
Displaying Test Results
Code Quality Metrics
Using the Maven Jetty Plugin
Developing Web Applications with Maven
Repository Management
What is an Enterprise Repository?
Nexus Repositories and Security
Deploying to Nexus with Maven
Managing Maven Settings with Nexus
Configuring Procurement in Nexus
Performing a Staged Release

Module 10 : Release Management

Release Management
The Maven Release Plugin
Developer Release Workflow
Integration with Source Control
Example Using Subversion
What is Continuous Integration?
Benefits of Continuous Integration
Comparisons of Bamboo to other CI Servers/Products
Setting Up a Maven Job in Bamboo
Monitoring Bamboo Builds
Demonstration of Bamboo

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl