fbpx
Code: JAV333
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1099

Cursus Maven Introductie

25-07 t/m 26-07-2019
03-10 t/m 04-10-2019
05-12 t/m 06-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Maven

Cursus Maven Deze cursus is bestemd voor developers die Maven willen gebruiken voor dependency management en voor het automatisch bouwen en deployen van projecten.

Voorkennis Maven

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met Java en XML vereist.

Uitvoering Training Maven Introductie

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo projecten in Maven dienen te verheldering van de behandelde concepten. De cursus gaat in op Maven versie 3. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Maven

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Maven Introductie.

Inhoud Cursus Maven

In de cursus Maven Introductie leren de deelnemers de vaardigheden en kennis die nodig is om Maven te gebruiken als een geautomatiseerd build en dependency management tool. Eerst wordt een overzicht gegeven van de problemen bij project en dependency management, de werking van Maven en rol van Maven repositories. Hierbij komt aan de orde hoe Maven zich verhoudt tot het automatische build tool Ant. Vervolgens wordt de directory structuur van Maven projecten en de standaard life cycle besproken. Maven projecten kunnen gecreeerd worden aan de hand van voorgedefinieerde archetypes waarbij vanaf de start al een bepaalde project structuur zit ingebakken. Aan een aantal archetypes wordt aandacht besteed evenals aan de rol van Maven goals en plugins. Vervolgens komt het Project Object Model (POM) met pom.xml aan de orde. De betekenis van de voornaamste entries daarin zoals Group, Artifact en Version, komen aan bod en ook wordt ingegaan op een complexere structuur met meedere pom files en pom inheritance. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de rol van Maven bij het uitvoeren van tests, aan continuous integration en release management met Bamboo.

Module 1 : Maven Intro

Module 2 : Core Concepts

Module 3 : Build Lifecycle

Java Build Tools Intro
Desired Features
Ant + Ivy
Build.xml
Build File with Ivy
Ivy Dependency Management
Maven
Build Lifecycle
pom.xml
Gradle
Results Matrix
Tools Comparison
What is Maven?
Why Maven?
Convention over Configuration
Maven Directory Structure
Project Object Model
Maven Project Coordinates
POM Structure
POM Sections
Plugins
Archetypes
Catalog File
Dependencies
What is Build Lifecycle?
Standard Lifecycles
Key Lifecycle Phases
Build Phases and Goals
Clean Lifecycle
Default or Built Lifecycle
Default Lifecycle Phases
Site Generation and Reporting
Site Lifecycle
Site Website
Customizing the Lifecycle
Package-specific Lifecycles

Module 4 : Profiles

Module 5 : Plugins and Goals

Module 6 : Archetypes

Environment variables
User-defined properties
Filtering Resources
Build Profiles
What is a Build Profile?
Project Configuration with Profiles
Profile Activation
Explicit Profile Activation
Activation via Maven Settings
Activation via Environment Variables
Activation via Operating System
Activation via Files
What are Maven Plugins?
Plugin Types
Goals and Plugins
Key Plugin Concepts
Maven Antrun Plugin
Maven Compiler Plugin
Exec Maven Plugin
Jetty Maven Plugin
Eclipse Maven Integration
Maven Checkstyle Plugin
Findbugs Maven Plugin
Maven PMD Plugin
What is an Archetype?
Different Archetypes
Archetype Generate Command
Maven Archetype Archetype
Maven Archetype WebApp
Simple J2EE Project
Maven Archetype Simple Site
Creating Archetypes
Maven Archetype Plugin
Archetype Descriptor
Prototype POM
Prototype Files

Module 7 : Repositories

Module 8 : Dependency Management

Module 9 : Build and Deployment Automation

What is a Maven Repository?
Enterprise Repositories
Local Repository
Central Repository
Repositories in Super POM
Remote Repository
Maven Search Sequence
Plugin Repositories
Repository Management
Deploying to Nexus with Maven
Performing a Staged Release
What is Dependency Management?
Searching Dependencies
Transitive Dependencies
Dependency Terminology
Dependency Scope
Optional Dependencies
Version Ranges
Project Versions
Visualizing Dependencies
Dependency Conflicts
Excluding Transitive Dependencies
Handling Rapid Changes
What is a Snapshot?
Snapshot Dependency
Build Automation
Using Snapshots
Release Management
The Maven Release Plugin
Developer Release Workflow
Integration with Source Control
Continuous Integration
Deployment Automation

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl