fbpx
Code: JAV175
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 999

Cursus Java Programmer Certificatie

11-03 t/m 12-03-2019
13-05 t/m 14-05-2019
08-07 t/m 09-07-2019
09-09 t/m 10-09-2019
11-11 t/m 12-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Java Certificeren

Java Certificeren Cursus Ervaren Java developers die zich willen voorbereiden op het Java 8 programmer exam step 1 (OCA) en step 2 (OCP).

Voorkennis Java voor Cursus Java Certificeren

Kennis en ervaring met object georiënteerde concepten en programmeren in Java is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Uitvoering Training Java Certificeren

De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen en demos. Verschillende proefexamens met test vragen voor het examen worden besproken. Het cursusmateriaal is in het Engels. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Java

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Programmer Certification.

Inhoud Java Certificeren Cursus

In de cursus Java Programmer Certification worden de deelnemers voorbereid op het Java 8 programmer examen step 1 (OCA) en step 2 (OCP). Speciale aandacht wordt besteed aan onderwerpen die vaak als moeilijk worden beschouwd, zoals concurrency en synchronisation. Speciale aandacht is er ook voor onderwerpen als generics, collection classes, database access met JDBC en new I/O. Op basis van test vragen en proefexamens, worden de onderwerpen die deel uitmaken van het examen behandeld. Onderwerpen als declarations en access control, object orientation, assignments en operators, flow control, exceptions en assertions, strings, I/O formatting en parsing, inner classes, concurrency en synchronization worden eveneens besproken. Afhankelijk van de interesse van de deelnemers kunnen bepaalde onderdelen desgewenst met meer diepgang worden behandeld.

Module 1 : Concurrency

Module 2 : Generics

Module 3 : Collection Framework

Concurrency Package
Concurrency Package Benefits
Contents Concurrency Package
Task Scheduling Framework
Executor Interface
ExecutorService
Executors Class
Callables and Futures
ScheduledExecutorService
Synchronizers
Semaphores
CountdownLatch
CyclicBarrier
Exchanger
Concurrent Collections
Generics explained
Syntax Generic Class
Need for Generics
Benefits of Generics
Generic Characteristics
Type Erasure
Generic Class Examples
Generics and Subtyping
Wildcards
Bounded WildCard
Raw Types
Type Unsafe Raw Types
Generic Methods
Collection Framework
Collections Framework
Framework branches
Primitive data types
Legacy Collections
Collection Interface
Iterators
Concrete Collections
List Interface
Set and Sorted Set
Comparable
Comparator
Map Interface
Optional Methods

Module 4 : Database Access with JDBC

Module 5 : New IO

JDBC Architecture
JDBC Drivers and URL’s
Database Connections
Executing Statements
Querying Databases
Update Statements
Retrieving Results
Handling Errors
Prepared Statements
Database Metadata
Transactions
Commit and Rollback
Rowset Interfaces
Using RowsetProvider
What is NIO?
Synchronous I/O Processing
Asychronous I/O Processing
Working with Buffers
IO Channels
Selectable Channels
Selectors
Selection Keys
Character Sets
Using Path Class
Directory Traversing
PathMatcher class
Using WatchService

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl