fbpx
Code: JAV750
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1650

Cursus Java Data Access met JPA

26-06 t/m 28-06-2019
21-08 t/m 23-08-2019
23-10 t/m 25-10-2019
18-12 t/m 20-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Java Data Access met JPA

Cursus Java Data Access with JPADe cursus Java Data Access met JPA is bestemd voor ervaren Java developers die willen leren hoe je de Java Persistence API kunt gebruiken voor database access vanuit Java.

Voorkennis Cursus Java Data Access met Persistence API

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie vereist. Kennis van database structuren en SQL is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Cursus Java Data Access

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides en demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Alle onderwerpen in de Java EE 6 Persistence API Developer Certified Expert Exam (1Z0-898) worden besproken. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Java Data Access

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Data Access met Persistence API.

Inhoud Cursus Java Data Access

In de cursus Java Data Access met Persistence API staat Object Relational Mapping met de Java Persistence API 2.0 op de agenda. Na een overzicht van de data access mogelijkheden in Java, waaronder JDBC, en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, worden de basis concepten en architectuur van de JPA uitgelegd. De rol van de EntityManager en het persistence.xml configuratie bestand wordt besproken en er wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen versie 1.0 en 2.0 van de JPA specificatie. Vervolgens wordt het concept van de JPA Entity besproken en komt de lifecycle van de Entities en hoe Entity classes op database tabellen worden gemapped aan de orde. Ook de verschillende states die Entities kunnen hebben ten opzichte van de database zoals new, persistent, detached and removed worden besproken net als het concept van merging. Eveneens wordt het gebruik van annotaties en XML mapping files en de rol van de verschillende properties en attributen uitgelegd. De verschillende key generation strategieën worden besproken en er wordt ingegaan op het mappen van association en inheritance relaties tussen entities. Ook de mogelijkheden van de JPA Query taal, JPQL, komen aan de orde evenals het gebruik van JPA criteria en native SQL queries. Vervolgens wordt de functie en de werking van Entity callbacks uitgelegd, die onmiddellijk vóór en na de uitvoering van een persistence operation worden aangeroepen, en komt ook het alternatief van de Entity Listener classes aan bod. Onderdeel van de cursus zijn eveneens interceptors die worden gebruikt voor crosscutting concerns als logging en security. Tot slot wordt aandacht besteed aan het gebruik van JPA in een Java EE applicatie, aan communicatie met EJB’s en aan de packaging van JPA entities. Tenslotte worden JPA transacties behandeld in zowel een desktop omgeving en als een Java EE omgeving.

Module 1 : Intro Java Persistence

Module 2 : Java Persistence API

Module 3 : Mapping Persistent Objects

Java Persistence
Traditional Persistence
Transparent Persistence
Persistence Technologies
Direct File I/O
Serialization
Java Database Connectivity
JDBC Architecture
Executing Statements
Retrieving Results
JDBC Drivers
JDBC URL’s
Problems with JDBC
Object Relational Mapping
Java Persistence API
JPA Versions
Entity Classes
Entity Manager
Persistence Context
Entity Identity
Entity Lifecycle
Entity Relationships
Persisting Objects
Removing Objects
Merging Objects
Managing Identity
Mapping Annotations
Table Annotation
UniqueConstraint Annotation
Column Annotation
Id Annotation
IdClass Annotation
GeneratedValue Annotation
Version Annotation
Basic Annotation
Lob Annotation
Temporal Annotation
Enumerated Annotation
Transient Annotation

Module 4 : Mapping Relationships

Module 5 : Mapping Inheritance

Module 6 : JPA Query Language

Entity Relationship types
Bidirectional OneToOne
Bidirectional ManyToOne
Bidirectional OneToMany
Bidirectional ManyToMany
Unidirectional OneToOne
Unidirectional ManyToOne
Unidirectional OneToMany
Unidirectional ManyToMany
Cascading Persist
Cascading Merge
Cascading Remove
Mapping Class Hierarchies
Mapping Strategies
Single Table Inheritance
DiscriminatorColumn Settings
Single Table per Hierarchy
Single Table Mapping Features
Joined Subclass Strategy
InheritanceType Joined
Joined Subclass Per Hierarchy
Table per Concrete Class Strategy
Abstract Entity Classes
Mapped Superclasses
Java Persistence QL
JPA QL Characteristics
Query Interface
Projections
Subqueries
Joins
Update and Delete Queries
Dynamic and Static Queries
Criteria API
Query Error Detection
CriteriaBuilder
Metamodel in JPA

Module 7 : Entity Callbacks and Listeners

Module 8 : Interceptors

Module 9 : Java EE integration

Life Cycle Callback methods
Entity Listeners
Life Cycle Callback Rules
Signature Life Cycle Callbacks
Signature Entity Listeners
@PrePersist and @PostPersist
@PreRemove and @PostRemove
@PreUpdate and @PostLoad
Multiple Invocation Callbacks
Invocation Order
Interceptor Invocation Model
@Interceptor Annotation
Interceptor Classes
Invocation Context
@AroundInvoke
Interceptor Lifecycle
Interceptor Types
Default and Exclude Interceptors
PostConstruct or PostActivate
PreDestroy and PrePassivate
Enterprise Java Beans
Sessions Beans
Statefull and Stateless
JNDI lookups
EJB injection
Transaction-Scoped Persistence Context
Extended Persistence Context
Persistence Unit
Packaging in EAR files
Deployment Descriptors

Module 10 : Transactions

Data Integrity
Transaction Control
Begin, Commit and Rollback
Demarcating Boundaries
Container Managed
Bean Managed
Client Managed
Transaction Attributes
SessionSynchronization
JTA Transactions
Before Completion
After Completion

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl