fbpx
 • nl
 • en
In verband met Corona gaan alle trainingen tot 1 juni door als 'Live op afstand trainingen'.

Cursus Data Science met Python

Cursus Data Science met Python
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : Python Language Syntax

  Module 2 : Functions and Modules

  Module 3 : Classes and Objects

  Python Features
  Running Python
  Anaconda Distribution
  IPython Shell
  Interactive Mode
  Script Mode
  Python Data Types
  Numbers and Strings
  Sequences and Lists
  Sets and Dictionaries
  Python Flow Control
  Exception Handling
  Pass by Value and Reference
  Scope of Variables
  EFAP principle
  What are comprehensions?
  Lambda Operator
  Filter
  Reduce and Map
  Functional Programming
  Generator comprehensions
  List comprehensions
  Dictionary comprehensions
  Set comprehensions
  Creating and Using Modules
  import Statement
  from…import Statement
  Locating Modules
  Creating Classes
  Creating and Using Objects
  Accessing Attributes
  Property Syntax
  Constructors and Destructors
  Encapsulation
  Inheritance
  Overriding Methods

  Module 4 : Numpy

  Module 5 : MatplotLib

  Module 6 : Pandas

  NumPy Numerical Types
  Data Type objects
  dtype attributes
  Slicing and Indexing
  Array comparisons
  any(),all(), slicing, reshape()
  Manipulating array shapes
  Methods of ndarray
  Views versus copies
  ravel(),flatten(),transpose()
  Working with Matrices
  Simple plots
  Plot format string
  Subplots
  Histograms
  Logarithmic plots
  Scatter plots
  Fill between
  Legend and annotations
  Threedimensional plots
  Contour plots
  Animation
  Pandas DataFrame
  Import Data
  Inspect Data
  Data Visualization
  Indexing and selection
  Data operations in pandas
  Missing data
  Hierarchical indexing
  Combining datasets
  Exploratory Data Analysis
  Time Series

  Module 7 : SciPy Essentials

  Module 8 : Scikit Learn

  Module 9 : Machine Learning

  What is SciPy
  Matrix Calculations
  Using matrix class
  Sparse matrices
  Linear operators
  Scalar multiplication
  Non-linear equations and systems
  Descriptive Statistics
  Inference and Data Analysis
  Data representation
  Features and target
  Basic cycle
  Model selection
  Parameterization
  Arrange data
  Fit and predict
  Supervised vs unsupervised
  xgboost
  Principal Component Analysis (PCA)/SVD
  Least Squares and Polynomial Fitting
  Constrained Linear Regression
  K-Means Clustering
  Logistic Regression
  Support Vector Machines
  Conditional Random Fields
  Decision Trees
  TD Algorithms
 • Doelgroep Data Science met Python

  Cursus-Data-Science-met-PythonDe cursus Data Science met Python is bedoeld voor data analisten en data scientists die Python en de Python libraries willen gebruiken voor modellering en machine learning in Data Science projecten.

  Voorkennis training Data Science met Python

  Om deel te nemen aan de cursus Data Science met Python is kennis en ervaring met de programmeertaal Python en met Python voor data analyse vereist. U moet ook over de nodige voorkennis beschikken met betrekking tot statistische methoden en algoritmen.

  Uitvoering cursus Data Science met Python

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Als ontwikkelomgeving wordt de Anaconda distributie met Jupyter notebooks gebruikt. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Data Science met Python

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Data Science met Python.

 • Cursus Data Science met Python

  In de cursus Data Science met Python leer je hoe je de Python taal en de Python libraries gebruikt bij modellerings projecten en machine learning.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.