fbpx
Code: PRG440
Duur in dagen: 1
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 599

Cursus C++ 11

23-08 t/m 23-08-2019
22-11 t/m 22-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep C++ 11 Cursus

Cursus C++ 11 Administrators, developers en testers die shell scripts in een Linux/Unix omgeving willen leren schrijven en begrijpen.

Voorkennis Opleiding C++ 11

Algemene kennis van computers en operating systems is vereist. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training C++ 11

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering C++ 11

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Linux Shell Scripting.

Inhoud Cursus C++ 11

In deze hands-on cursus wordt het schrijven van shell scripts in een Linux/Unix omgeving behandeld. Diverse shells zoals de Bourne, C, Korn en Bash shell komen aan de orde en er wordt ingegaan op de verschillen tussen deze shells. U leert scripts te schrijven en te combineren met script commands, special characters, I/O redirection en pipes. Ook leert u de input van users in scripts te verwerken met command line parameters, options en redirection. Eveneens wordt aandacht besteed aan control flow en het lezen en schrijven van files. Het aanroepen en schrijven van functions, het doorgeven van parameters en het opvangen van return values staat eveneens op het programma. Voorts komen
de sed batch-editor, waarmee het editen van een tekstfile automatisch afgehandeld kan worden, en de awk report-generator aan orde. Tenslotte wordt ingegaan op een aantal advanced scripting onderwerpen.

Module 1 : C++11 Intro

Module 2 : Useability Enhancements

Module 3 : Functionality Improvements

C++ Timeline
C++ 11 Features
Type Inference
Auto Keyword
Deduction with decltype
Deducing return Types
Initialization
Uniform Initialization
Initializer Lists
Initialization Priorities
Range Based for Loop
Null Pointer Constant
Standard Types
Strongly Types Enums
User Defined Literals
Raw String Literals
C++11 Compiler Support
C++14 Features
RValue References
LValues and RValues in C
LValues and RValues in C++
RValue Reference Syntax
Comparing Reference Types
RValue Reference Usage
std::move
Move Constructor
Move Semantics
Move versus Copy Constructor
Move Assignment Operator
Perfect Forwarding
Delegating Constructors
Lambda Functions
Lambda Syntax
Lambda Usage
constexpr Keyword
override Specifier
final Specifier
Static Asserts
Variadic Templates
Recursive Analogy
Alias Templates
Smart Pointers
auto_ptr
auto_ptr Ownership
shared _ptr Pointer
shared_ptr Destruction Policy
shared_ptr Interface
Cyclic References
unique_ptr
weak_ptr

Module 4 : Standard Library Changes

New Thread Library
Launching Threads
ThreadID’s
Detaching Threads
Callables as Thread Function
Data Corruption
Synchronization Mechanisms
Mutex
Deadlock
Automatic Lock Management
Threading API
Promises and Futures
Regular Expressions
Random Numbers
Time Utilities
New Containers

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl