fbpx
Code: INT500
Duur in dagen: 3
Roostering: Op Aanvraag
Download: Infosheet
€ 1400

Cursus Ajax Programmeren

Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Ajax

Cursus Ajax Web ontwikkelaars die willen leren hoe de Ajax technologie kan worden gebruikt in web applicaties.

Voorkennis Cursus Ajax Programmeren

Kennis van en ervaring met web applicatie ontwikkeling met name HTML en Javascript en kennis van een server omgeving in met taal zoals PHP, Java of .Net.

Uitvoering Training Ajax

De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de stof te verduidelijken. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De code wordt getest in verschillende browsers. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Ajax Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Ajax Programmeren.

Inhoud Cursus Ajax

In de cursus Ajax Programmeren staan de nieuwe aanpak van Asynchronous JavaScript en XML (Ajax) bij het ontwikkelen van Web Applicaties centraal. Ajax is niet een zelfstandige technologie, maar beschrijft hoe een aantal bestaande technologieën samen zijn te gebruiken, waaronder HTML, XHTML, Cascading Style Sheets, JavaScript, het Document Object Model, XML, XSLT, en het XMLHttpRequest object. Met het Ajax model, kunnen applicaties snel veranderingen maken aan een pagina zonder deze te moeten herladen. In de cursus komen de aan Ajax ten grondslag liggende technologieën aan bod en leert men hoe robuste en gebruiksvriendelijke Ajax Web applicaties kunnen worden geschreven. Ook worden een aantal Ajax frameworks besproken en wordt aandacht besteed aan JavaScript Object Notation (JSON). Zowel de opbouw van Ajax Request’s op de client als de interactie met server side code komt in deze cursus aan de orde.

Module 1 : Ajax Intro

Module 2 : Ajax Processing

Module 3 : Ajax and XML

What is Ajax?
Ajax Term Explained
History of Ajax
Classic Webapp Model
Ajax Webapp Model
Classic Synchronous Model
Ajax Asynchronous Model
Ajax Uses in the Real World
Typical Ajax Interactions
Drawbacks of Ajax
Ajax Patterns
Ajax Frameworks and links
Iframes preceding Ajax
How Ajax Works
Create XMLHttpRequest
XMLHttpRequest Methods
XMLHttpRequest Properties
Sending the Request
Simple Ajax Request
readyState Property
Dynamic HTML
HTML DOM Access
Read responseText
Submit Data with GET
Submit Data with POST
Events to Start Ajax
Ajax Sequence Diagram
Ajax Response Type
XML DOM
Load XML Document
XML versus HTML DOM
DOM Tree
Loading in Internet Explorer
Loading in FireFox
DOM Navigation
Navigate and Update
DOM Manipulation
DOM Node Types
Node Type Properties
Displaying Node Types
Read responseXML

Module 4 : Ajax Patterns and Pitfalls

Module 5 : Ajax and JSON

Module 6 : Prototype

What are Patterns?
Replacing HTML
Replacing HTML Using Tabs
Reading More Data
Reading XML Data
Avoiding Browser Cache
Real Time Form Validation
Auto Completion
Concurrent Requests
Polling AntiPattern
Complex XML AntiPattern
Same Origin Policy
Bandwagon Effect
Back Button
Feedback
Concurrency
Open Source
Javascript Unavailable
What is JSON?
JavaScript Object Notation
JSON Data Structures
JSON Object Representation
JSON Array Representation
Why JSON over XML?
JSON text
JSON and Java Technology
Send and receive JSON data
Both client and server sides
What is Prototype?
Prototype Framework
Setting up Prototype
Prototype Characteristics
Prototype Shortcuts
Utility functions
$(), $F(), $A()
Form and Element classes
Ajax Updater
Ajax.Request
Scriptaculous Library
Scriptaculous Effects
Scriptaculous Controls

Module 7 : jQuery

Module 8 : Dojo

Module 9 : Direct Web Remoting

What is jQuery?
Ajax in jQuery
Ajax Options
Loading Page Fragments
getJSON
Ajax Limitations
Ajax Global Settings
Global Ajax Event Handlers
Error Handling
Ajax Request Completion
Select what to load
What is Dojo Toolkit?
Dojo Toolkit Libraries
Main parts of Dojo
Use Dojo from your Web Server
Dojo Toolkit Package System
Dojo Functions
Dojo Ajax
xhr wrapper functions
Dojo DOM Manipulation
Dojo Event System
dojo.connect function
Chaining function calls
Publish and subscribe
Dojo Widgets
What is DWR?
DWR Parts
DWR Operation
DWR Architecture
DWR Configuration
DWR Converters
DWR Creators
Handling Ajax Calls
Registering Callbacks
Bean Convertors
Object Convertors
Utility Functions

Module 10 : Google Web Toolkit

Module 11 : ASP.NET Ajax

What is and Why GWT?
Java to Javascript compiler
Javascript Obfuscation
GWT Development Mode
GWT Production Mode
GWT Architecture
JRE Emulation library
GWT Project
GWT Module configuration
GWT UI class library
Deferred Binding
What is GWT RPC?
Communication with Server
GWT RPC Mechanism
ASP.NET Ajax
ASP.NET Ajax Architecture
ASP.NET Ajax Extensions
Server Controls
Microsoft Ajax Library
Javascript Files
Microsoft Ajax.js
Division of Features
ASP.NET AJAX Control Toolkit

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl