fbpx
Code: NET600
Duur in dagen: 2
Roostering: Op Aanvraag
Download: Infosheet
€ 999

Cursus Ajax .NET Programmeren

Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Ajax .NET Programmeren

Cursus Ajax.NET Programmeren Deze cursus is bedoeld voor ervaren .NET ontwikkelaars die Ajax willen gebruiken bij de ontwikkeling van web applicaties.

Voorkennis Cursus Ajax .NET

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis en ervaring met .NET Web Application Development met ASP.NET vereist.

Uitvoering Training Ajax .NET Programmeren

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demos’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verhelderen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Ajax .NET Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Ajax .NET Programmeren.

Inhoud Cursus Ajax .NET

De cursus Ajax .NET programmeren richt zich op het gebruik van Ajax in een ASP.NET omgeving. Na een inleiding over de basisprincipes van Ajax en het XMLHttpRequest object en een overzicht van de technologieën die Ajax combineert zoals JavaScript, DOM en Dynamic HTML, wordt het Microsoft Ajax Framework in ASP.NET besproken. Hierbij komt de rol van de Script Manager aan de orde en worden de Microsoft Ajax extensies besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de diverse controls die de Miscrosoft Ajax library biedt zoals het UpdatePanel en de Timer. Tot slot wordt JavaScript Object Notation (JSON) voor de overdracht van JavaScript objecten over het netwerk behandeld en komt de aanroep van Web Services vanuit Javascript in ASP.NET pagina’s aan de orde.

Module 1 : AJAX introduction

Module 2 : AJAX API Details

Module 3 : ASP.NET Ajax

What is AJAX?
AJAX Technologies
Basic AJAX API
XHTML
Embedding XHTML
XML ??Documents
JavaScript DOM API
DOM hierarchy
Request Object
GET and POST Requests
Concurrent Requests
Event Handling
Dispatching an Event
Serializing DOM Document as Text
Posting an XML Document
Processing XML From an ASP page
Architecture of ASP.NET Ajax
Partial Rendering
Ajax Library to Enhance User Interfaces
Role of Script Manager
Types of System Extensions
ASP.NET Ajax Extensions
Script Manager Proxy
UpdatePanel
Progress Update
Timer
Ajax Toolkit

Module 4 : JSON

Module 5 : Calling Web Services

JavaScript Object Notation (JSON)
JSON Syntax
JSON Based Communication
JSON: Server Side
JSON: Client Side
Working With Arrays
JSONObject Methods
JavaScript proxies
Web.config entries
Service Reference
Bridge files
Provide Bridge Build

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl