fbpx

Course Advanced Java and Performance

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Course Advanced Java and Performance : Training

 • Course Advanced Java and Performance : Inhoud

 • Course Advanced Java and Performance : Modules

  Module 1 : Java Networking Module 2 : Concurrency Module 3 : Java Management Extensions
  Java Networking Intro
  Network Protocols
  Using URL Class
  Reading from an URL
  InetAddress Class
  Sockets
  Socket Communication
  Socket Types
  Socket Ports
  ServerSocket Class
  Socket Class
  Datagram Sockets
  DatagramPacket Class
  Multicast Sockets
  Socket Programming
  Concurrency Package
  Concurrency Package Benefits
  Contents Concurrency Package
  Task Scheduling Framework
  Executor Interface
  ExecutorService
  Executors Class
  Callables and Futures
  ScheduledExecutorService
  Synchronizers
  Semaphores
  CountdownLatch
  CyclicBarrier
  Exchanger
  Concurrent Collections
  BlockingQueue Interface
  Lock Interface
  Atomic Variables
  What is JMX?
  JMX Goal
  JMX Usage
  Managed Beans
  MBean Flavors
  JMX Architecture Levels
  JMX Architecture
  MBeans Instrumenting JVM
  Accessing JMX Agent
  Standard MBeans
  Naming MBeans
  MBean Server
  MBean Server Interface
  Registering MBeans
  JMX Notifications
  Notification Class
  Notification Listeners
  Module 4 : Reflection Module 5 : Remote Method Invocation Module 6 : Database Access with JDBC
  What is Reflection?
  Reflection Classes
  Class Loading
  Creating Objects
  Reflection Methods in Class
  Field Class
  Field Class Usage
  Constructor Class
  Constructor Class Usage
  Method Class
  Method Class Usage
  AccessibleObject Class
  Dynamic Proxies
  Invocation Handler
  What is RMI?
  RMI Characteristics
  RMI Architecture
  Remote Interface
  Stubs and Skeletons
  Remote Object
  Remote Object Registration
  RMI Client
  Exporting Objects
  Locating Remote Objects
  RMI Control Flow
  Serialization
  Parameter Passing
  Dynamic Class Loading
  Activation
  JDBC Architecture
  JDBC Drivers and URL's
  Database Connections
  Executing Statements
  Querying Databases
  Update Statements
  Retrieving Results
  Handling Errors
  Prepared Statements
  Database Metadata
  Transactions
  Commit and Rollback
  Rowset Interfaces
  Using RowsetProvider
  Module 7 : Memory Management Module 8 : Java Native Interface (JNI) Module 9 : Java Logging
  JVM Internal Architecture
  Java Memory Management
  Object Lifecycle
  Strong Object References
  Invisible and Unreachable
  Circular References
  Garbage Collection
  Generational GC
  Heap Space Organization
  GC Algorithms
  Serial Collector
  Parallel Collector
  Reference Objects
  Soft and Weak References
  Phantom References
  Finalization
  Java Native Interface
  Java to C
  C to Java
  JNI Boundary
  Header Files
  Required Parameters
  Java Language
  Writing Native Methods
  Declaring Native Methods
  JNIEnv Interface Pointer
  Mapping Table
  Accessing Java Strings
  JNI Functions
  Accessing Arrays
  Logging
  Logging in Java
  Java Util Logging
  Levels and Log Methods
  Logging Configuration
  log4j Characteristics
  log4j Configuration
  Loggers
  Logger Output Hierarchy
  Inheriting Logging Levels
  Logger Names
  Log Levels
  Appenders and Layouts
  Log Analyzer Tools
  Module 10 : New IO Module 11 : Java API XML Binding (JAXB) Module 12 : Java Performance
  What is NIO?
  Synchronous I/O Processing
  Asychronous I/O Processing
  Working with Buffers
  IO Channels
  Selectable Channels
  Selectors
  Selection Keys
  Character Sets
  Using Path Class
  Directory Traversing
  PathMatcher class
  Using WatchService
  XML Processing Options
  What is JAXB?
  JAXB versus DOM and SAX
  JAXB Design Goals
  Building JAXB Applications
  JAXB Architecture
  JAXB Binding Life Cycle
  Role of Binding Compiler
  XML tot Java Mapping Rules
  Mapping of XML Schema Types
  Binding Elements and Attributes
  Named Complex Types
  Customized Mappings
  Adapter Classes
  JAXB Annotations Types
  JAXB API
  What is Performance?
  Influences on Performance
  Important Performance Aspects
  History of Java Performance
  JIT Compilation and JIT Compiler
  Client and Server Hotspot VM
  Garbage Collection
  Garbage Collection Algorithms
  Java Performance Myths
  Perceived Performance
  BenchMarking
  Monitoring and Profiling
  Performance Tuning
  Heap Tuning
  Application Performance Process
  Heap Activity Monitoring
  Common Performance Problems
  Java Performance Tips
  Module 13 : Java API Performance Module 14 : Performance Profiling Module 15 : Tuning Garbage Collection
  Java API Performance Pitfalls
  String Handling
  Buffered I/O
  New I/O
  Synchronization
  Concurrency Package
  Primitives versus Wrappers
  Collections
  Array Copying
  Exception Handling
  Serialization
  Native methods
  Lazy Loading
  Object Reuse
  Profiling
  Profiling tools
  Netbeans Profiler
  Sun Studio Analyzer
  CPU profiling
  CPU Profiling Approach
  Profiling a subset
  Profiling Points
  Type of Profiling Points
  Monitoring Threads
  Lock contention
  Identifying problematic patterns
  Stress Testing
  GC and Performance
  Java Object Behavior
  Heap Space Organisation
  Heap Area Characteristics
  Young Generation Layout
  GC Performance Metrics
  Used GC Algorithms
  Performance Considerations
  Serial collector
  Parallel collector
  Parallel compact collector
  Concurrent Mark-Sweep (CMS)
  Ergonomics
  Module 16 : JDBC and Java EE Performance
  JDBC Optimization
  Optimization Techniques
  JDBC connection pooling
  Single Batch Transactions
  Smart Queries
  Tuning Servlets and JSP's
  HTTP Session Tuning
  Web Server Tuning
  Clustering
  Clustering Types
  Load Balancing
  Sticky Sessions
 • Course Advanced Java and Performance : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Course Advanced Java and Performance : Reviews

 • Course Advanced Java and Performance : Certificaat